Forældrebetaling


Udmeldelser fra fritidstilbud bekymrer kommuner og pædagoger

Udmeldelser fra fritidstilbud bekymrer kommuner og pædagoger

TENDENS: KL og BUPL beretter om flere udmeldelser fra landets SFO’er end vanligt. KL frygter, at tendensen på sigt kan udhule kvaliteten af fritidstilbuddene. BUPL foreslår at gøre SFO’erne gratis året ud for at modvirke tendensen.

Kræver adgang til Altinget | Børn"