Få overblik over lovkataloget på børneområdet

LOVKATALOG: Se den politiske køreplan på børneområdet for det indeværende folketingsår. 

Sagsbehandlingen i det pressede familieretshus skal optimeres, der skal sikres ligestilling i modtagelsen af digital post om forældres fælles børn, og så skal udbetalingsreglerne for udbetaling af børne- og ungeydelsen ændres.

Sådan lyder nogle af hoveddagsordenerne for den lovgivning, der skal på plads for børneområdet i dette folketingsår. Det fremgår af lovkataloget, der blev udgivet tilbage i oktober og viser regeringens planer for ny lovgivning i løbet af folketingsåret 2019/2020.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har seks punkter på lovprogrammet, der stort alle er relateret til ændringer på landets ungdomsuddannelser. Derfor har Altinget Børn samlet de kommende lovforslag direkte relateret til børneområdet her, så du lynhurtigt får et overblik over de punkter i lovkataloget, der har relevans for børneområdet.

Login