Følg B 32 At afskære statsstøtte til visse friskoler, hvor over halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund
(Børne- og Undervisningsministeriet)

13/11
2019

Lovforslag: B 32 (Børne- og Undervisningsministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om at afskære statsstøtte til visse friskoler, hvor over halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund.

Læs mere