Følg B 35 En ældrelov med videre
(Sundheds- og Ældreministeriet)


Fremsat af: Karina Adsbøl (Næstformand, Social- og Indenrigsudvalget, MF (DF)), Liselott Blixt (MF (DF), 1. viceborgmester, Greve Kommune ), Jens Henrik Thulesen Dahl (MF (DF)), Kristian Thulesen Dahl (Partiformand (DF), MF), Mette Hjermind Dencker (MF (DF), kirkeordfører), Morten Messerschmidt (Næstformand, kulturordfører (DF), klima-, miljø- og energiordfører, MF), Peter Skaarup (Gruppeformand (DF), MF)
Ministerområde: Sundheds- og Ældreministeriet
Status: Fremsat
20/10
2020
FREMSAT

Lovforslag: B 35 (Sundheds- og Ældreministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om en ældrelov, der skal sikre ældre medborgere en række lovfæstede og uomtvistelige rettigheder, indføre minimumsnormeringer på ældreområdet og styrke Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med landets plejehjem m.v.