Følg L 49 Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
(Børne- og Undervisningsministeriet)


Fremsat af: Pernille Rosenkrantz-Theil (Børne- og undervisningsminister (S), MF (S))
Ministerområde: Børne- og Undervisningsministeriet
Status: Fremsat
5/11
2020
1. BEHANDLING

Salen: Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (L 49).

8/10
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 49 (Børne- og Undervisningsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Praktikpladstaxametertilskud m.v.).