Februar 2020

Torsdag 20. februar

KL. 10:15
 • Deputation: BUPL besøger Børne- og Undervisningsudvalget

  Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg får besøg af BUPL vedrørende bud på en ambitiøs børneplan i et pædagogperspektiv.

Tirsdag 25. februar

KL. 9:30
 • Handicaprådenes Dag 2020

  Det Centrale Handicapråd inviterer til Handicaprådenes Dag, hvor der bliver sat fokus på kommunale handicappolitikker.

Onsdag 26. februar

KL. 12:00
 • Rundbordsdiskussion: Dansk investering i uddannelse i kriseramte områder

  PlanBørnefonden, Oxfam Ibis og Red Barnet afholder rundbordsdiskussion på Christiansborg om Danmarks investering i skolegang i kriseramte områder.

Torsdag 27. februar

KL. 8:30
 • Seminar: Regionernes Økonomi- og styringsseminar 2020

  Danske Regioner vil undersøge, hvordan sundhedsvæsnet i fremtiden vil kunne sikre trivsel, nærhed og sammenhæng på trods af udfordringer med et stigende antal ældre, syge og voksende medicinsudgifter. 

Marts 2020

Onsdag 4. marts

KL. 9:00
 • Konference: Danmarks Læringsfestival

  Børne- og undervisningsministeriet inviterer til læringsfestival. Årets læringsfestival har fokus på teknologi i undervisningen. 

Tirsdag 17. marts

KL. 9:00
 • Konference: Udsatte Børn og Unge 2020

  KL afholder den årlige konference om Udsatte Børn og Unge 2020. I år er temaet børn og unge i psykisk mistrivsel. 

KL. 9:30
 • Konference: Udsatte børn og unge

  KL inviterer til konference om udsatte børn og unge under temaet "Børn og unge i psykisk mistrivsel". 

Torsdag 19. marts

KL. 10:00
 • Konference: KL holder kommunalpolitisk topmøde

  KL inviterer til kommunalpolitisk topmøde, der blandt andet sætter fokus på kommunernes arbejde med klimatilpasning. KL's formand Jacob Bundsgaard deltager.

April 2020

Torsdag 30. april

KL. 9:30
 • Konference: Hvordan skaber vi mere lighed i sundhed?

  Sundhedsstyrelsen inviterer til konference, der sætter fokus på, hvordan vi kan mindske social ulighed i sundhed. Direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, deltager.

Maj 2020

Tirsdag 19. maj

KL. 9:30
 • Konference: Skolepædagogers arbejde med lavt præsterende drenge

  Dansk institut for Pædagogik og Uddannelse og Nationalt Center for Skoleforskning afholder konference på Aarhus Universitet om skolepædagogers arbejde med lavt præsterende drenge. 

Juni 2020

Onsdag 3. juni

KL. 9:30
 • Konference: 0-6 årige børns institutions- og hverdagsliv

  Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet inviterer til småbørns konference med fokus på institutions- og hverdagsliv.