Marts 2020

Fredag 27. marts

KL. 14:00
 • Pressemøde: Coronavirus i Danmark

  Dagligt giver myndighederne en status på situationen med hensyn til coronavirus og covid-19. I dag er blandt andet børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) med på mødet.

KL. 12:00
 • Pressemøde: Rigshospitalets nye COVID-afdeling

  Region Hovedstaden inviterer til pressemøde i Nordfløjen på Rigshospitalet.

KL. 11:00
 • Pressemøde: Aftaler om det offentlige arbejdsmarked i hjemsendelsesperioden

  Der er indgået aftaler mellem regeringen og det offentlige arbejdsmarkeds parter om afvikling af frihed for offentligt ansatte i hjemsendelsesperioden. Derfor indkalder parterne til pressemøde.

Torsdag 26. marts

KL. 11:15
 • Samråd: Hvorfor ministeren har valgt ikke at sætte de nationale test i bero (AFLYST)

  Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg har kaldt børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i åbent samråd om bl.a., hvorfor ministeren har valgt ikke at sætte de nationale test i bero, hvorfor ministeren har valgt at bruge ressourcer på at justere de eksisterende test, og om ministerens overvejelser om et forslag til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen mv.

KL. 10:00
 • Konference: Altinget og Mandag Morgen Summit 2020 (AFLYST)

  Altinget og Mandag Morgen Summit har i år fokus på den store omstilling - herunder grøn omstilling, digital omstilling og velfærdsomstilling.

Mandag 23. marts

KL. 15:00
 • Pressemøde: Statsministeren orienterer om covid-19

  Statsministeriet har indkaldt til pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) vil orientere om den seneste coronaudvikling i Danmark.

Torsdag 19. marts

KL. 11:00
 • Pressemøde: Aftale om økonomisk hjælpepakke

  Finansminister Nicolai Wammen holder torsdag pressemøde om en aftale om en økonomisk hjælpepakke med alle Folketinget partier.

KL. 10:00
 • Konference: KL holder kommunalpolitisk topmøde (AFLYST)

  KL inviterer til kommunalpolitisk topmøde, der blandt andet sætter fokus på kommunernes arbejde med klimatilpasning. KL's formand Jacob Bundsgaard deltager.

Onsdag 18. marts

KL. 12:00
 • Pressemøde: Initiativer på det økonomiske område

  Finansminister Nicolai Wammen og erhvervsminister Simon Kollerup holder onsdag pressemøde om nye initiativer på det økonomiske område.

   

Tirsdag 17. marts

KL. 19:00
 • Pressemøde: Statsministeren orienterer om coronasituationen

  Statsministeriet indkalder til pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet.

KL. 9:00
 • Konference: Udsatte Børn og Unge 2020 (AFLYST)

  KL afholder den årlige konference om Udsatte Børn og Unge 2020. I år er temaet børn og unge i psykisk mistrivsel. 

Fredag 13. marts

KL. 19:00
 • Pressemøde: Statsministeren orienterer om covid-19 i Danmark

  Statsministeriet indkalder til pressemøde i Spejlsalen fredag om covid-19 i Danmark.

KL. 16:00
 • Kulturnat: Den lille kulturnat (AFLYST)

  Den lille kulturnat vender tilbage med en kulturnat tilegnet børnene. 

Torsdag 12. marts

KL. 10:05
 • Deputation: Foreningen Mediesundhed for børn og unge og internetpornoens indflydelse og påvirkning af børn og unge besøger Børne- og Undervisningsudvalget

  Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg får besøg af Foreningen Mediesundhed for børn og unge og internetpornoens indflydelse og påvirkning af børn og unge.

Tirsdag 10. marts

KL. 13:00
 • Salen: Inkorporering af FN's børnekonvention i dansk ret (2. og sidste beh.)

  2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om inkorporering af FN's børnekonvention i dansk ret (B 39).

Lørdag 7. marts

KL. 14:00
 • Bisættelse: Fhv. B&U-programchef i DR Mogens Vemmer (84)

  Den mangeårige programchef for DRs B&U-afdeling Mogens Vemmer er død, 84 år gammel og skal bisættes.

KL. 9:00
 • Ungdommens EU-topmøde 2020: Klima

  FIC Ungdom og Europa-Parlamentet i Danmark inviterer unge til Ungdommens EU-topmøde. Årets tema er EU og klima.

KL. 8:00
 • Landsmøde: SF

  SF holder landsmøde og træf i Kolding.

Fredag 6. marts

 • Temadag: Skolernes Trivselsdag 2020

  Organisationen Skole og Forældre samt Red Barnet arrangerer Skolernes Trivselsdag, hvor landets grundskoler vil sætte fokus på trivsel.

Torsdag 5. marts

KL. 16:15
 • Gå hjem-møde: Visioner for almen praksis 2030

  PLO og Danske Regioner inviterer til gå hjem-møde om foreningernes fælles vision for almen praksis 2030.