Økonomichef til Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune
Vil du tage medansvar for 10 procent af Danmarks fremtid? Danmarks største forvaltning, Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, søger ny økonomichef. Så kan du styre 11,4 mia. kr., og har du lyst til at bidrage til at udvikle og implementere økonomistyring og være direktionens strategiske sparringspartner på det økonomiske område, så se her.

Da vores nuværende økonomichef er blevet ressourcedirektør i forvaltningen, søger vi en økonomichef med en stærk lederprofil og tung økonomisk erfaring. Som økonomichef skal du have mod på at drive udviklingen af forvaltningens økonomistyring og sikre etableringen af en sammenhængende understøttelse af såvel centrale budgetter som decentral økonomistyring på skoler og institutioner - og nej, der er ikke en intern kandidat kørt i stilling til jobbet. Opgaven Økonomichefen har ansvaret for de to teams, der i dag udfører budget- og regnskabsopgaverne. Hvert team ledes af en teamleder og består samlet af ca. 60 medarbejdere. Du vil i samarbejde med de to teamledere få det overordnede ledelsesansvar for budget og regnskab, løbende rapportering, økonomi- og budgetanalyser, revision, ledelsesinformation og analyser af aktivitetsdata, ledelsestilsyn m.m. Du skal desuden være god til sætte tydelig retning for og lede både medarbejdere og ledere, og du skal med naturlig autoritet, visionær ledelse og tydelig kommunikation kunne samle medarbejdere og ledere og skabe arbejdsglæde. Samtidigt forventer vi, at du
 • har solid erfaring med økonomistyring, budget og regnskab
 • sætter en ære i grundighed og kvalitet
 • medvirker til at definere fremtidige strategiske mål
 • har relevant akademisk baggrund og en stærk økonomifaglighed
 • har gennemslagskraft og kan navigere sikkert i en politisk styret organisation
 • har god helhedsforståelse og organisatorisk blik
Kendskab til rammevilkår for økonomisk styring i den offentlige sektor vil være en fordel. Du bliver en del af et cheffællesskab Den nye økonomichef indgår i den samlede ledelse af Administrativt Ressourcecenter, der består af tre andre chefer med hvert sit primære ansvarsområde - hhv. kapacitet, digitalisering og administrativ understøttelse. Som chef i Administrativt Ressourcecenter har du sammen med dine chefkollegaer i centeret det direkte ledelsesansvar for ledelsen af omkring 310 medarbejdere i den administrative del af Børne- og Ungdomsforvaltningen. Som økonomichef er du desuden en del af forvaltningens chefgruppe på i alt 16 chefer. Du refererer til forvaltningens administrerende direktør, men skal arbejde tæt sammen med hele direktionen. Du skal således bestride gode samarbejdskompetencer, være god til at være gæst og vært i andres ledelsesrum og hjælpe andre til at blive endnu bedre, end de ville være, hvis du ikke var med på holdet. Endelig skal du også evne at samarbejde med dine kolleger fra de andre 6 forvaltninger i Københavns Kommune om den videre udvikling af økonomistyringen på tværs til glæde for byens borgere. Børne- og Ungdomsforvaltningen har et årligt budget på 11,4 mia. kr., ca. 18.000 medarbejdere og over 100.000 brugere. Forvaltningen har ansvaret for kommunens aktiviteter for børn og unge fra 0-18 år, herunder folkeskoler, dagtilbud, specialinstitutioner, fritidsinstitutioner, fritidscentere, sundhedspleje, tandpleje m.v. Ansættelsesvilkår Stillingen besættes på overenskomstvilkår. Vi tilbyder en årsløn på 910.000 kr. ekskl. pension. Tiltrædelse snarest muligt. Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til administrerende direktør Tobias Stax på 2147 6696 eller partner i Genitor Jens Marcussen på 3141 0587. Yderligere oplysninger om Børne- og Ungdomsforvaltningen findes på www.kk.dk. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden, senest søndag den 4. december 2022. Ansættelsessamtaler finder sted med første samtalerunde den 8. december og anden samtalerunde den 15. december.
  Om Børne- og Ungdomsforvaltningen
  Børne- og Ungdomsforvaltningen har godt 20.000 medarbejdere og der bruges på at danne og uddanne over 80.000 brugere. Forvaltningen har ansvar for kommunens aktiviteter for børn og unge fra 0-18 år, herunder folkeskoler, dagtilbud, specialinstitutioner, fritidsinstitutioner, fritidscentre, sundhedspleje, tandpleje m.v.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen