Astrid Carøe (SF) spørger børne- og undervisningsministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil, hvor stor en andel af elevgrupper fordelt på herkomst, køn og forældres uddannelsesniveau, der blev optaget på en gymnasial uddannelse til skoleåret 2019/2020