K spørger til udviklingen af udsatte børn, der er indskrevet i daginstitution