Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Rosenkrantz-Theil: Kommunerne får også kompensation for merudgifter til rengøring på skolerne

SVAR:

CORONA: Børne- og undervisningsministeren svarer Marianne Jelved (R), at kommunerne kompenseres for 2,6 milliarder kroner i 2020 til håndtering af covid-19. Det indebærer også merudgifter til rengøring i kommunale velfærdstilbud, og da der ikke er stillet krav til anvendelsen af kompensationen, er der ikke kendskab til, hvad en forbedring af hygiejnen på skolerne har kostet. 

Rosenkrantz-Theil: Hvis en kommune ikke tilbyder en dagtilbudsplads, vil forældrebetalingen bortfalde for de forældre, som ikke får en plads

SVAR:

FORÆLDREBETAING: Børne- og undervisningsministeren svarer Ellen Trane Nørby (V), at hvis en kommune ikke tilbyder en dagtilbudsplads, vil forældrebetalingen bortfalde for de forældre, som ikke får en plads i dagtilbud. Derudover kan kommunen indgå aftaler med forældre om, at forældrene frivilligt holder deres børn hjemme mod bortfald af forældrebetaling.