Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Rosenkrantz-Theil: Hvis en kommune ikke tilbyder en dagtilbudsplads, vil forældrebetalingen bortfalde for de forældre, som ikke får en plads

SVAR:

FORÆLDREBETAING: Børne- og undervisningsministeren svarer Ellen Trane Nørby (V), at hvis en kommune ikke tilbyder en dagtilbudsplads, vil forældrebetalingen bortfalde for de forældre, som ikke får en plads i dagtilbud. Derudover kan kommunen indgå aftaler med forældre om, at forældrene frivilligt holder deres børn hjemme mod bortfald af forældrebetaling. 

Rosenkrantz-Theil: 9. klasserne har mulighed for at gennemføre eksamenstræning som en del af undervisningen

SVAR:

CORONA: Børne- og undervisningsministeren svarer Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), at skolerne kan vælge at gennemføre eksamenstræning for eleverne i 9. og 10. klasse som en del af undervisningen. Ministeriet har udarbejdet inspirationsmateriale til at tilrettelægge den sidste del af skoleåret for de afsluttende klassetrin, så det ligner den almindelige prøveforberedelse.

Rosenkrantz-Theil: Den tværministerielle arbejdsgruppes arbejde med taxametersystemet er afsluttet

SVAR:

TAXAMETER: Børne- og undervisningsministeren svarer Anni Matthiesen (V) og Ellen Trane Nørby (V), at den tværministerielle arbejdsgruppe har afsluttet sit arbejde med eftersyn af taxameter- og tilskudssystemet. I forbindelse med offentliggørelsen vil udvalget blive inviteret til en teknisk gennemgang, men det vil sandsynligvis blive, når fokus ikke længere er på corona.

Krag: Fra 16. maj skal møder om anbringelser af børn igen afvikles ved fysisk fremmøde

SVAR:

CORONA: Social- og indenrigsministeren svarer Hans Andersen (V), at det hidtil har været muligt for Ankestyrelsen at afholde møder om anbringelser af børn over video eller telefon grundet den ekstraordinære situation, som covid-19 har medført. Fra 16. maj skal disse møder igen afvikles ved fysisk fremmøde, og det er ikke længere tilladt at afholde møderne som video- eller telefonmøde.

Hummelgaard: Tidsbegrænsede ansatte kan som udgangspunkt få løn under hjemsendelsen, så længe den tidsbegrænsede ansættelse løber

SVAR:

CORONA: Beskæftigelsesministeren svarer Michael Aastrup Jensen (V), at tidsbegrænsede ansatte, som vikarierer for en fastansat, vil kunne modtage lønkompensation, hvis de almindelige betingelser i ordningen er opfyldt. Hvis en  tidsbegrænset ansat i det offentlige er blevet sendt hjem som følge af coronavirus, vil vedkommende som udgangspunkt få løn under hjemsendelsen, så længe den tidsbegrænsede ansættelse løber.