Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Krag: For at blive godkendt som plejefamilie skal man blandt andet gennemføre et kursus på fire dage

SVAR:

ANBRAGTE BØRN: Social- og indenrigsministeren svarer Pernille Skipper (EL), at alle plejefamilier skal godkendes af socialtilsynet, hvilket gives på baggrund af undersøgelse af forskellige forhold i familien, eksempelvis inden for uddannelse og beskæftigelse, sundhed og trivsel eller selvstændighed og relationer. Desuden er det en forudsætning for godkendelse, at alle plejefamilier gennemfører et kursus i at være plejefamilie. 

Krag: Ingen sager er blevet annulleret ved omlægningen til Familieretshuset

SVAR:

OVERFLYTNING: Social- og indenrigsministeren svarer Mette Thiesen (NB), at Statsforvaltningens sager ved overgangen til Familieretshuset er blevet omvisiteret, og i forbindelse med det nye familieretlige system er alle sager blevet genvisiteret. Ingen sager er blevet annulleret.