Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Hummelgaard: Et nyt ydelsessystem skal være udgiftsneutralt bortset fra den midlertidige finansiering til det midlertidige børnetilskud

SVAR:

BØRNETILSKUD: Beskæftigelsesministeren svarer Hans Andersen (V), at Ydelseskommissionens anbefalinger samlet set skal være udgiftsneutrale. Et nyt ydelsessystem skal være udgiftsneutralt i forhold til de årligt anvendte udgifter på området bortset fra den midlertidige finansiering, der blev afsat til det midlertidige børnetilskud. 

Krag: For at blive godkendt som plejefamilie skal man blandt andet gennemføre et kursus på fire dage

SVAR:

ANBRAGTE BØRN: Social- og indenrigsministeren svarer Pernille Skipper (EL), at alle plejefamilier skal godkendes af socialtilsynet, hvilket gives på baggrund af undersøgelse af forskellige forhold i familien, eksempelvis inden for uddannelse og beskæftigelse, sundhed og trivsel eller selvstændighed og relationer. Desuden er det en forudsætning for godkendelse, at alle plejefamilier gennemfører et kursus i at være plejefamilie.