Bygningsreglementet


Debat: Stil skarpere krav til bygningers drift og bæredygtighed

Debat: Stil skarpere krav til bygningers drift og bæredygtighed

DEBAT: Vi kan understøtte både beskæftigelsen og klimaagendaen ved at tillægge ejendommes bæredygtighed en større vægt. Der skal tænkes i livscyklusberegninger, genanvendelse, renovering og incitamenter, skriver Lars Have Hansen og Michael Bruhn.

Debat: Indfør en bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet

Debat: Indfør en bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet

DEBAT: Vi skal bane vejen for mere bæredygtigt byggeri, for klimaet venter ikke. Derfor skal vi følge op på anbefalingerne fra Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren og indføre energikrav i byggeriet. Branchen er klar og håber, at regeringen snart tager handsken op, skriver fire debattører.