Almene boliger


KAB: De udsatte boligområder svigtes i boligaftalen

KAB: De udsatte boligområder svigtes i boligaftalen

DEBAT: Politikerne beskærer Landbyggefondens støtte til indsatser i de udsatte boligområder væsentligt med boligaftalen 2020. Derfor må vi fokusere indsatsen i de mest belastede områder, så indsatser forsvinder i andre områder, skriver Jens Elmelund.