Almene boliger

Året der gik: Ny bæredygtighedsklasse og slagsmål om ghettofinansiering 

Året der gik: Ny bæredygtighedsklasse og slagsmål om ghettofinansiering 

ÅRET DER GIK: Regeringen brændte nallerne på lejernes penge under ghettoforhandlinger og måtte samtidig opgive at omlægge den almene boligsektors lån til statslån. Finansministeren åbnede op for større fokus på totaløkonomi og bæredygtighed til glæde for byggebranchen. Læs om årets vigtigste begivenheder på boligområdet.

Kræver adgang til Altinget | By og Bolig