Boligskatter


Airbnb: Vi er en fordel for det danske samfund

Airbnb: Vi er en fordel for det danske samfund

DEBAT: Airbnb giver den almindelige dansker mulighed for at få del i pengene i den voksende turisme og er dermed en fordel for det danske samfund, skriver Pieter Guldemond, Public Policy Manager, Netherlands & Nordics, hos Airbnb.

Dansk Byggeri: Boligskatteaftalen er god - men har skønhedspletter

Dansk Byggeri: Boligskatteaftalen er god - men har skønhedspletter

DEBAT: Højdepunktet i folketingsåret har ubetvivlet været den nødvendige boligskatteaftale. På trods af at aftalen overordnet er fornuftigt skruet sammen, er der fire skønhedspletter, som vi bør se nærmere på. Det skriver Dansk Byggeris cheføkonom, Bo Sandberg.