Året der gik: Ny bæredygtighedsklasse og slagsmål om ghettofinansiering 

ÅRET DER GIK: Regeringen brændte nallerne på lejernes penge under ghettoforhandlinger og måtte samtidig opgive at omlægge den almene boligsektors lån til statslån. Finansministeren åbnede op for større fokus på totaløkonomi og bæredygtighed til glæde for byggebranchen. Læs om årets vigtigste begivenheder på boligområdet.

Regeringen opgav statslån til almene boliger
Sidste sommer fremlagde regeringen en plan om at omlægge den almene boligsektors lån fra realkreditlån til statslån. Det mødte ikke kun kritik fra realkreditinstitutterne, der stod til at miste en del af deres forretning, men skabte også intern splid i regeringens egne rækker.

Særligt Venstres gruppeformand, Søren Gade, markerede sin modstand i medierne og kaldte direkte forslaget for "socialistisk".

I november endte regeringen og realkreditinstitutterne på en aftale, der betød, at realkreditinstitutterne fortsat skulle varetage udlånene til almene boliger, men at staten garanterede 100 procent for udlånene. For at modtage statsgarantien betaler realkreditinstitutterne provision til staten.

Login