Afgørelse af klagesager i huslejenævn varierer med 220 dage

VENTETID: Sagsbehandlingstiden i kommunernes huslejenævn varierer med alt fra 37 til 257 dage. Problemet ligger i den kommunale prioritering, fastslår ekspert.

Der er stor forskel på, hvor lang tid lejere må vente svar på sager indbragt i kommunerne huslejenævn.

Sagsbehandlingstid varierer nemlig fra 37 til 257 dage afhængig af, hvilken kommune man bor i, viser tal fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen over perioden 2016-2018.

"Huslejenævnene har en vigtig funktion som tvistløsningsorgan, da det giver lejerne en billig og let tilgængelig mulighed for at få løst en tvist med en udlejer omkring den ofte meget komplicerede lejelovgivning," siger Jakob Juul-Sandberg, ekstern lektor i lejeret, ph.d. og formand for huslejenævnet i Randers.

Login