Aftale på plads: Folketinget afsætter halv milliard til udvikling i landdistrikter

Folketingets partier er enige om at bruge 550 millioner kroner på at udvikle landdistrikter og bymidter i provinsbyer. Der sættes blandt andet penge af til udrulning af bredbånd, nedrivning af faldefærdige huse og nye velfærdscentre. 

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Daniel Bue Lauritzen

Den negative udvikling i landdistrikter og provinsbyer skal vendes. 

Det mener et bredt flertal bestående af samtlige Folketingets partier, der mandag er blevet enige om at bruge 550 millioner kroner på en stribe initiativer, der er målrettet landets yderområder.

"Regeringen har en klar målsætning om at skabe mere liv i de dele af landet, der har haft det svært efter en lang periode med stigende centralisering," siger boligminister Kaare Dybvad (S) i en pressemeddelelse.

Aftalen betyder blandt andet, at puljen til nedrivning og istandsættelse bliver tilført 102,5 millioner kroner næste år. Det skal sikre, at færre bygninger skæmmer landskabet, håber partierne. 

"Faldefærdige huse skal rives ned, og trængte områder skal fornyes," lyder det i aftalen. 

Partierne afsætter også 100 millioner til at videreføre bredbåndspuljen, der går til at støtte udrulning af højhastighedsinternet i provinsen, i 2022. Det sker efter, at regeringen i sit finanslovsforslag ellers have foreslået at droppe puljen, der blev indført første gang i 2016. 

Det ser Venstres landdistriktsordfører, Peter Juel-Jensen, som en sejr. 

"I Venstre glæder vi os over, at vi har fået overtalt regeringen til at forlænge bredbåndspuljen – som vi selv indførte, da vi sad i regering," siger han i pressemeddelelsen.

Frie bymidter og borgerbutikker

Med aftalen bliver der også afsat i alt 180 millioner kroner til fornyelse af bymidter i provinsen og oprettelse af nye velfærdscentre, der eksempelvis vil kunne lægge hus til kommunale tilbud som borgerservice, tandlæger eller biblioteker. 

En del af midlerne vil være øremærket til en ny forsøgsordning, hvor ti kommuner får mulighed for at udvikle bymidterne uden at tage hensyn til love og regler. 

"Der er behov for at give kommunerne bedre mulighed for at tænke ud af boksen og ikke lade de gode idéer være begrænset af eksisterende lovgivning," lyder det i aftalen.

Det vil først senere blive besluttet, hvilke love de udvalgte kommuner får mulighed for at se bort fra. 

Du kan se pressemeddelelse med udtalelser fra samtlige partier i Folketinget her

Du kan se, hvordan pengene fordeles i tabellen her

Foto: Screenshot af aftalen 'Mere liv i bymidter og landdistrikter'

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion