Kirsten Brosbøl
Den nye miljøminister Kirsten Brosbøl (S) fortalte på et samråd i sidste uge, at regeringen overvejer at ændre planloven, som forslået af Produktivitetskommmissionen. (Foto: Claus Bjørn Larsen/Miljøministeriet)

Brosbøl åbner for at lempe planloven

20. marts 2014 kl. 3:19
PLANLOV: Regeringen overvejer at styrke produktiviteten i detailhandlen ved at lempe planloven, lyder det fra miljøminister Kirsten Brosbøl (S). Aldeles uforståeligt, mener købmænd.
| Flere

Skal produktiviteten i detailhandlen styrkes ved at lempe planloven?

Det kan bestemt ikke udelukkes, lyder svaret fra miljøminister Kirsten Brosbøl (S):

"Regeringen er ved at se nærmere på anbefalingerne fra Produktivitetskommissionen og vil på baggrund heraf tage stilling til behovet for ændringer af planloven," sagde hun på et samråd i Miljøudvalget i torsdags.

Hun gjorde dog også opmærksom på, at regeringen ikke har lagt sig fast, og at "en eventuel ændring af butikkernes placering og størrelse vil skulle bygge på en afvejning af forskellige hensyn". Og her er et vigtigt hensyn, at en lempelse ikke må føre til butiksdød, lød det.

Ikke desto mindre pegede ministeren selv på, at Produktivitetskommissionen i en delrapport fra sidste år har vurderet, at væsentlige lempelser af planlovens regler for størrelse og placering af butikker vil kunne øge produktiviteten i detailbranchen.

Produktivitetskommissionen udkom sidste år med Analyserapport 2, som konkluderer, at produktiviteten i den danske detailbranche - særligt dagligvarebranchen - har sneglet sig af sted siden midten af 90'erne. Her lyder det, at hvis den danske detailbranche havde haft samme produktivitetsudvikling som i Tyskland, Holland og Sverige, så ville produktiviteten i dag have været godt 25 procent højere. Derfor er der stort potentiale for at forbedre produktiviteten, mener kommissionen.

Og vil regeringen det, så anbefaler kommissionen at lempe planloven. Så man skaber mulighed for at bygge større butikker, og så kravene til placering bliver mindre. Argumentet er, at de små butikker er mindre produktive end de store butikker.

Strammede reglerne sidste år
Det er altså disse anbefalinger, som regeringen overvejer at følge.

Fra tidligere SF-miljøminister Ida Auken (nu folketingsmedlem for Radikale) har der ellers været tale om en noget anden tilgang til planloven. Sidste år rullede man nogle af VK-regeringens liberaliseringer tilbage, så der blandt andet blev sat begrænsninger for hvilke byer, der kan opføre store butikker uden for bymidterne.

Det førte på daværende tidspunkt til en strid debat om, hvorvidt politikerne skal blande sig i butikslivet eller ej. Her tordnede især Venstre imod regeringens stramninger af loven.

Intern uenighed
I januar - hvor Ida Auken stadig var minister - kom det frem, at der internt i regeringen var delte meninger om, hvorvidt planloven skal ændres, da landdistriktsminister Carsten Hansen (S) sagde, at loven står i vejen for turismen. Han pegede især på behovet for lempelser i forhold til kystnærhedszonen. Ida Auken kvitterede med at kalde det "fantasiløst at pege på planloven", og hun gjorde desuden klart, at "der ikke ligger en ændring af planloven lige om hjørnet".

Så uanset om det har handlet om at beskytte de små landsbyer mod butiksdød eller om de danske kyster, så har meldingen fra miljøministeren gang på gang været, at planloven ikke skal lempes.

Købmænd: Uforståeligt
Spørger man De Samvirkende Købmænd, har det spor være helt rigtigt. Adm. direktør John Wagner ærgrer sig over, at regeringen ikke tydeligt udelukker en liberalisering af planloven:

"Det er aldeles uforståeligt, at man overhovedet gør sig de overvejelser. Jeg synes, at der er behov for en klar udmelding fra regeringen om, at man ikke vil gennemføre en liberalisering af planloven," siger John Wagner.

Han hæfter sig ved, at ministeren lægger vægt på hensynet til landdistrikterne og risikoen for butiksdød. For John Wagner er nemlig ikke i tvivl om, at lempelser vil skade de små landsbyer. Det er uanset, om man ændrer kravet for størrelse eller placering af butikkerne:

"Det er indiskutabelt, at en liberalisering af planloven på det her område vil medføre butiksdød i de større byers by-midter og i landdistrikterne. Uanset hvordan og hvor meget man liberaliserer, så vil det føre til butiksdød," siger han, og mener desuden, at Produktivitetskommissionens beregninger af produktivitetens udvikling i detailbranchen slet ikke holder.

Tidligere overvismand: Store fejl i rapport
Det er tidligere overvismand Christen Sørensen helt enig i. I en kronik i Politiken tirsdag tordner han således mod kommissionens beregninger og udpeger særligt analysen af detailbranchen, som værende behæftet med store fejl.

Grundlaget for at anbefale lempelser af planloven er således ikke til stede, mener Christen Sørensen, der også er skeptisk over for at ændre loven. Han peger i den forbindelse på, at Produktivitetskommissionen bagatelliserer, at mulighederne for større butikker helt åbenbart vil forstærke problemerne for yderområderne.

"Produktivitetskommissionen lukker øjnene herfor i deres ensidige og naive forfølgelse af deres misvisende produktivitetstal," skriver han.

Det er dog værd at bemærke, at der er tale om en delrapport, og at Produktivitetskommissionens endelige anbefalinger forventes at blive præsenteret i slutningen af denne måned.

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK