Bygherreforeningen: Færre regler vil give billiger boliger

DEBAT: Det vil gavne priserne, hvis bygherrerne får mere plads til at praktisere godt købmandskab, skriver Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen. Han forslår eksempelvis at fjerne krav om bad og toilet i nye bygninger.

Af Henrik L. Bang
Direktør i Bygherreforeningen

Mange regler inden for byggeriet er i sin tid lavet med de bedste hensigter. Nogle skal sikre bedre forhold for beboerne, mens andre skal sikre gode og transparente udbudsprocesser.

Vi er gode til at lave nye regler, men knapt så effektive, når vi skal af med de gamle, når behovene ændrer sig. Og pludselig gør de os i virkeligheden en bjørnetjeneste og fastholder byggeriet i uhensigtsmæssige og utidssvarende mønstre.

Dyrt krav om bad og toilet
Kravet i bygningsreglementet, om at alle boligenheder skal have eget bad og toilet, giver rigtig god mening i historisk perspektiv, hvor lejekasernerne i tredje baggård kunne være sundhedsskadelige at bo i.

Men i dag med stigende boligpriser i byerne og mangel på eksempelvis ungdomsboliger er det måske ikke eget køkken og toilet, der står først på alle de unges ønskeliste, når de bosætter sig i en af de store universitetsbyer for at studere.

Her vil det være fint bare at få adgang til et værelse, der er til at betale. Pyt med man skal dele badeværelset med naboen, og maden skal laves i et fælles køkken.

Reglerne gør det svært for bygherren at differentiere i forhold til efterspørgslen. Konsekvensen i dette tilfælde bliver unødvendigt dyre ungdomsboliger.

Kunne der skabes større frirum til at målrette løsningerne til brugernes behov, ville det være muligt at bygge billigere – hvilket i sidste ende giver billigere boliger.

Aktuelt er der nye regler i høring fra transport-, bygge- og boligministeren, som blandt andet giver større mulighed for at differentiere med hensyn til fælles køkken og bad. Sådanne regelsaneringer byder vi velkommen.

Tunge udbudsprocesser
Et andet eksempel er på udbudsområdet. I forhold til det offentlige og det almennyttige byggeri har vi som samfund behov for at sikre gode og transparente processer med fokus på at få det bedste produkt til prisen.

Desværre kommer vi i vores stræben nemt længere væk fra målet, fordi vi er gode til at øge kompleksiteten og mængden af regler, hvilket bevirker, at der bruges uforholdsmæssig meget energi på at dække sig ind i forhold til tilbudslov, udbudslov og så videre.

Med et for stort fokus på at håndtere de udbudsjuridiske forhold kommer vi i virkeligheden nemt til at sætte det gode købmandskab ud af spil, og den meget detaljerede tilgang driver transaktionsomkostningerne i vejret.

Det er en stor forbedring, at det med de nye udbudsregler i 2016 blev muligt at anvende ”Udbud med forhandling” i offentlige udbud. Dermed sikres, at en leverandør ikke blot vælges på baggrund af det første skriftlige tilbud.

I den nye form har udbyder og tilbudsgiver mulighed for at have en samtale om projektet til gavn for begge parter. Udbudsformen skaber rammer for en bedre og mere realistisk opgavebeskrivelse og bedre prissætning til gavn for alle parter.

Undersøger transaktionsomkostninger
I Bygherreforeningen har vi med støtte fra Realdania netop igangsat projekt ”Spild og værdi i udbudsprocessen”, som skal mere til bunds i de unødvendige transaktionsomkostninger i byggeriet.

Vi vil vende hver en sten i forhold til at sikre, at de bydende på en opgave ikke bruger unødige ressourcer i tilbudsprocessen og dermed fordyrer byggeriet samlet set. Heldigvis tyder det på, at der er flere regelforenklinger på vej. I Deloittes evaluering af lov om offentlig byggevirksomhed fra efteråret 2016 er friere tøjler til bygherren specifikt nævnt som en vej til billigere byggeri.

Rapporten gennemgår de 8 områder, som loven regulerer med tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer. På flere områder vurderes reglerne som utidssvarende og ufleksible – også sammenlignet med udlandet.

Vi ser frem til, at der snart bliver fulgt op på evalueringen, som transport-, bygge- og boligministeren har stillet i udsigt.

Der er brug for, at vi som branche grundlæggende får friere rammer til at tænke nyt og kreativt i forhold til at løse den store udfordring, som det er at skaffe billigere boliger i Danmark.

Forrige artikel Debat: Adgang til boligens fællesskab Debat: Adgang til boligens fællesskab Næste artikel DI Byg: Billigere byggeri starter med bedre samarbejde DI Byg: Billigere byggeri starter med bedre samarbejde