Grønt byggeråd: Bæredygtighed rimer også på indeklima

DEBAT: Bæredygtighed er ikke bare tom luft. Det er også – blandt andet – godt indeklima, akustik og gode dagslys-forhold. Men det går ofte kundernes næste forbi, og derfor er det en fælles opgave at komme ud med det bæredygtige budskab, skriver Mette Qvist.

Af Mette Qvist
Direktør, Green Building Council Denmark

Et stigende antal aktører er i fuld gang med at øge deres indsatser inden for bæredygtighed i byggeriet, men de fleste kan nok alligevel nikke genkendende til sætningen: "Vores kunder efterspørger det ikke" fra leverandører og samarbejdspartnere.

Derfor kan det umiddelbart være en oplagt reaktion at parkere hensyn til bæredygtighed på det kommercielle alter med den belejlige undskyldning, der handler om kortsigtede profithensyn.

Indeklima er også bæredygtighed
Jeg vil hermed tillade mig at være uenig i, at kunder i byggeriet ikke efterspørger bæredygtighed.

Jeg har efterhånden set mange eksempler på det modsatte. Kunderne efterspørger bæredygtigheds-kvaliteter såsom et godt indeklima, totaløkonomiske betragtninger og en effektiv og systematiseret byggeproces med færre fejl og mangler.

Udfordringen, som vi ser det hos Green Building Council Denmark, består i det, der kan betegnes som en ignorant efterspørgsel. Det skyldes, at ordet bæredygtighed ofte bliver sidestillet med noget diffust "gulerods-arkitektur" eller udelukkende energieffektivitet.

FN's definition af bæredygtighed består som bekendt af en treenighed af social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Denne definition er både omfattende og kompleks, og derfor tager det af naturlige årsager tid for kunderne i byggeriet at se sammenhængen og efterspørge bæredygtighed. De er måske ikke bekendt med, at begrebet rummer relevante og nærværende kvaliteter som eksempelvis indeklima.

Langt op til 98
Lad os som eksempel se på efterspørgslen hos de danske kommuner.

Utallige undersøgelser har vist, at indeklimaet i mange danske børneinstitutioner og folkeskoler er af en ringe kvalitet. Problemstillingen bliver ofte italesat, men få kommer med bud på løsninger.

En anden udfordring er det store efterslæb på vedligeholdelse af deres bygningsmasse, som medfører, at kommunerne skønner deres behov for anlægsinvesteringer til at være næsten 19 milliarder kroner i 2018.

Begge emner viser en form for ignorant efterspørgsel i forhold til bæredygtighed, som vi i Green Building Council Denmark ved et tredjeparts-verificerende værktøj kan give kommunerne mulighed for at løse.

Såvel som når det angår forbedringer af indeklimaet samtidig med at levere en struktureret bygge-/renoveringsproces med færre fejl og mangler, der gavner anlægsbudgetter. 19 af de danske kommuner anvender allerede denne tilgang i dag.

Men der er langt op til 98, og det har vi i vores medlemsorganisation fokus på at få ændret ved at øge viden og kompetenceniveau om bæredygtighed i kommunerne.

Det uerkendte behov
Ovenstående er ikke en enestående case.

Green Building Council Denmark fik i 2016 i samarbejde med ejendomsmæglervirksomheden Colliers Epinion til at gennemføre en markedsundersøgelse blandt 201 CEO's/CFO's i mellemstore virksomheder med det formål at undersøge deres præference i forhold til deres kommende kontorlejemål.

Tendensen var den samme. Beslutningstagerne i de adspurgte virksomheder efterspurgte bæredygtighedskvaliteter, men forbandt det ikke nødvendigvis med måling af bæredygtighed i en kontorbygning.

Efter beliggenhed og totaløkonomi vægtede 84 procent af de adspurgte god akustik, 83 procent god luftkvalitet, og 80 procent gode dagslys-forhold som meget vigtige for deres medarbejderes velvære og virke.

Alle disse paramentre indgår med væsentlig vægt i en bærdygtighedscertificering som for eksempel DGNB.

En af de velkendte udfordringer i byggesektoren er, at værdikæden er lang og består af mange forskellige interessenter. De fleste ser kun et par enkelte led frem og mangler derfor viden om deres kunders kunders behov.

Ovenstående taget i betragtning er det ikke overraskende, og hvorvidt der er efterspørgsel på bæredygtigt byggeri afhænger meget af de aktører, som bliver adspurgt, og hvordan spørgsmålene bliver formuleret. Der er fortsat mange diffuse definitioner på bæredygtighed, og derfor vil svaret ofte være nedslående.

I denne kontekst er det relevant at stille sig selv spørgsmålet: "Skal vi blot vente på, at kunden kommer og banker på døren og selv har læst op på begrebet bæredygtighed?"

Svaret må og skal naturligvis være et klart NEJ!

Alle skal med på vognen
Visionære mennesker, der gennem historien har ændret verden gennem produkter, har erkendt, at det er udbuddet, der skaber markedet. Til inspiration kan henvises til det berømte citat fra bilproducenten Henry Ford: "Hvis jeg havde spurgt mine kunder, hvad de ville have, havde de svaret en hurtigere hest".  

I Green Building Council Denmark har vi en klar vision. Vi ønsker at være dem, der forsøger at skabe forandring i markedet ved at italesætte kvaliteterne over for interessenter, som endnu ikke har forbundet disse emner med bæredygtighed.

Og vi ønsker inderligt, at så mange aktører som muligt kommer "med på vognen". Dette skal forstås som en direkte opfordring til at kontakte os, hvis jeres organisations ønsker at bidrage.

Det er en fælles opgave, og det nytter ikke, at vi fralægger os ansvaret og venter på andre, om det så gælder det politiske niveau ved hjælp af yderligere regulering eller kundernes efterspørgsel.

Forrige artikel Debat: Byggebranchen skal i fremtiden være cirkulær og genanvendelig Debat: Byggebranchen skal i fremtiden være cirkulær og genanvendelig Næste artikel Dansk Byggeri: Fælles begreber, viden og uddannelsesfokus er vejen frem Dansk Byggeri: Fælles begreber, viden og uddannelsesfokus er vejen frem