Dansk Byggeri: En boligpolitik for hele Danmark

REPLIK: Lotte Rods (R) debatindlæg ramte plet i sin diagnosticering af det danske boligmarked, men hvis vi skal løse problemerne, bliver vi nødt til at tænke boligpolitikken ind i et større perspektiv, skriver Torben Liborius, erhvevspolitisk chef i Dansk Byggeri.

Af Torben Liborius
Erhvervspolitisk chef, Dansk Byggeri

Det var spot-on på boligområdet, som Lotte Rod (R) delte med os forleden her på altinget.dk. Vi skal som foreslået tænke mere i helheder og se på boligpolitikken i Danmark under ét.

Det er tydeligt, at markedet er udfordret, og at vi skal finde løsninger med boligmixet af ejer-, andels- og lejeboliger, som vi kender det. Det er at foretrække de fleste steder, fordi det giver mulighed for en bredere og mindre ensidig befolkningssammensætning.

Desværre er det svært at praktisere i virkeligheden, og det vil fortsat være en stor udfordring at få samspillet – boligmixet - på plads.

Landsbyer i et limbo
Den demografiske udvikling betyder, at markedet med sine nuværende rammebetingelser bliver fastholdt i en skævvredet position. Beboere i yderområder oplever på den ene hånd at være praktisk talt stavnsbundet til deres hus, fordi realkreditinstitutionerne ikke er villige til at låne penge til potentielle købere. Og på den anden hånd, hvis de vælger at blive boende, må de ikke få lov at låne til det ordinære vedligehold af boligen som for eksempel nyt tag.

Det betyder, at værdien af boligen udhules og medvirker til at presse også de bæredygtige landsbyer i en nedadgående retning. Der er behov for at se nøje på finansieringsadgangen.

Når det er sagt, er der også behov for et usentimentalt opgør med mange eksisterende boliger. Den nødvendige markedstilpasning vil mange steder være at fjerne overflødige og ofte ringe vedligeholdte huse.

En samlet boligpolitik
Samtidig er boligpolitik for snævert et perspektiv – der er behov for bosætningspolitik. Selv teknisk set gode huse bliver uinteressante, hvis der ikke er adgang til infrastruktur og basale serviceydelser. Storbyer, småbyer og landområder skal tænkes i sammenhæng – hvert område er gensidigt afhængigt af de andre. Boligmarkedet skal balancere, og det skal være muligt at komme rundt mellem de forskellige typer af byområder, så man kan bo ét sted og arbejde et andet.

Endelig er der behov for at se på den almene sektors struktur. Det dur ikke at renovere så mange boliger til en for ringe tilstand, som det er tendensen. Når den almene sektor er udset til at spille en central rolle i boligforsyningen, er det vigtigt, at vi renoverer denne del af boligmassen, så den bliver tidssvarende og attraktiv. Ellers er disse boliger uinteressante for de ressourcestærke på arbejdsmarkedet. Det bør der tages livtag med.

Dansk Byggeri vil således med Lotte Rods udspil rigtig gerne tale med om, hvordan vi løser disse udfordringer – og ideerne under temaet ”en boligpolitik for hele Danmark” skal i hvert tilfælde handle om finansiering, bosætningspolitik, landdistrikter, infrastruktur og den almene boligsektors rammer.

Forrige artikel LA: Sæt boligmarkedet frit LA: Sæt boligmarkedet frit Næste artikel Alternativet: Fremtiden er bæredygtig Alternativet: Fremtiden er bæredygtig