Dansk Byggeri: Nyt panel kan opfange byggeriets alvorlige fejl

DEBAT: Det nyoprettede Stående Byggepanel skal booste byggeriets image og hjælpe med at undgå fejl og svigt i fremtiden, konstaterer Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.

Af Michael H. Nielsen
Direktør i Dansk Byggeri

Vi skal ikke have flere MgO-overraskelser eller sprængte mursten. Byggeriets organisationer, institutioner og de to byggeskadefonde har dannet et ”Stående Byggepanel”, som skal komme fejl og svigt i byggeriet til livs. Der er her fokus på de serieskader, som byggeriet de seneste 10-15 år har været vidne til.

Populært panel
Ikke mindre end 15 parter er med i det Stående Byggepanel, og flere har allerede vist interesse for at blive en del af panelet. Ideen med panelet er et early warning-system, som – ideelt set – gør det muligt at fange større problemer i opløbet.

Vi har før leget med tanken om en ”byggeriets havarikommission”, da sager med omfattende serieskader som for eksempel sagerne med MgO-plader anvendt som vindspærre, undertagsmaterialer, der ikke kunne holde, eller imprægnerede mursten, der frostsprænges, har kaldt på initiativer. Og vi tror, at den rigtige løsning er det Stående Byggepanel som det rette forum for at identificere serieskaderne tidligere og dermed begrænse omfanget.

Med det Stående Byggepanel vil vi opnå løbende videndeling, som hurtigt og præcist kan identificere problemfelter, der kan udvikle sig til byggeskader. Dermed kan vi forhåbentlig undgå store regninger til samfundet og de parter, der bliver involveret i konkrete sager.

Fokus på videndeling
Ud over at imødegå fejl og alvorlige svigt handler det også om at forbedre byggeriets image. Sager om fejl og svigt med materialer eller konstruktioner er en belastning for alle, der er involveret – og næsten altid for erhvervet.

Panelets arbejdsgrundlag vil indebære, at det først og fremmest skal være et effektivt erfarings- og videndelingsforum, hvor man informerer hinanden om, hvad man hver især ser og hører om mulige fejl og svigt i byggeriet.

Den store bredde i deltagerkredsen i Stående Byggepanel sikrer en bred berøringsflade til byggeriet, som giver godt input om mulige byggetekniske problemer. På samme måde har de mange deltagende parter informationskanaler til deres respektive baglande, som muliggør en effektiv videnspredning til byggeriets øvrige parter.

Det ser i øvrigt lovende ud for fremtiden, at byggeriets toneangivende parter kan finde sammen om initiativet. Det viser, at branchen er klar til selv at tage hånd om udfordringer og via samarbejde forbedre kvalitet, tryghed og værdi for de midler, der investeres i byggeri.

Forrige artikel Guldborgsund-borgmester: Her er fire paradokser i sommerhusdebatten Guldborgsund-borgmester: Her er fire paradokser i sommerhusdebatten Næste artikel Forsker: Behov for mere social støtte og flere boliger til hjemløse Forsker: Behov for mere social støtte og flere boliger til hjemløse