Byggebranchen: Digitalt byggeri skal gå fra tegnebræt til virkelighed

DEBAT: Det er svært at være uenig med indholdet i den nye strategi for digitalt byggeri, men desværre sætter den ikke mange ord på, hvordan de gode intentioner skal blive til virkelighed, skriver Dansk Byggeri og Bloxhub. 

Af Michael H. Nielsen og Torben Klitgaard
Direktør, Dansk Byggeri, og direktør, Bloxhub

Den digitale udvikling i byggeriet skal fremmes for at øge produktiviteten, effektiviteten og kvaliteten i byggebranchen.

Sådan lød det, da transport-, bolig- og bygningsminister Ole Birk Olesen (LA) som led i ”Strategi for Danmarks digitale vækst” for nylig præsenterede en ny strategi for digitalt byggeri.

Den nye strategi for digitalt byggeri skal styrke og udvikle anvendelsen af digitale arbejdsmetoder blandt byggeriets mange og forskellige aktører.

Det store spørgsmål er dog, hvordan strategien omsættes til handling, og hvordan får vi de mange forskellige parter i et byggeri til at tage ejerskab på strategiens initiativer? 

Det er gået galt tidligere
Vi har prøvet det før! I begyndelsen af nullerne blev der udviklet en strategi for digitalt byggeri, der blandt andet blev udmøntet ved bekendtgørelser, der pålagde offentlige bygherrer at efterspørge digitale arbejdsmetoder, når de bygger.

Og der blev senere udviklet et omfattende brancheinitiativ med fælles rammer for klassifikation og egenskabsdata.

Man forsøgte at bygge en digital motorvej, hvor data i et byggeprojekt skulle udveksles mellem de mange parter, der indgår i et byggeprojekt fra arkitekt og ingeniør til materialeleverandør og de udførende virksomheder.

Det satte en udvikling i gang, men motorvejen som en fælles platform til udveksling af data blev aldrig en realitet!

Aktørerne kastede sig over kortsigtede løsninger, der optimerede deres egen produktion uden at skele til, hvad der er hensigtsmæssigt for de næste aktører i byggeriets såkaldte værdikæde.

Suboptimering i stedet for at gå efter at ”spille” alle, der deltager i et byggeprojekt, bedre. Og resultatet var, at vi aldrig fik det brancheprojekt, vi havde håbet på.

Det nye udspil
Den nye strategi består af 18 initiativer fordelt på fem overordnede indsatsområder: 

  • Bedre udnyttelse af digitale værktøjer
  • Åbne formater og fælles standarder
  • Bedre udnyttelse af data
  • Digitale kompetencer til hele værdikæden
  • Mere bæredygtigt byggeri gennem digitalisering.

Initiativerne skal understøtte, at de rette værktøjer og kompetencer er til stede og bliver brugt i byggeriet – fra de første ideskitser til et nyt byggeri til opførelsen på byggepladsen.

Derudover skal initiativerne også være med til at sikre, at bygherrer er bedre klædt på til at udnytte de digitale muligheder i byggeprojekter og den efterfølgende drift. Andre initiativer skal medvirke til udvikling og innovation i branchen ved blandt andet at tiltrække flere digitale talenter og sikre øget forskning i digitalt byggeri.

Hvordan kommer vi videre?
Strategien er fin, og den er svær at være uenig i. Det store spørgsmål er, hvordan den følges op af en handlingsplan og en forankring i erhvervet, der reelt vil flytte digitaliseringsniveauet blandt byggeriets mange og forskellige parter.

Strategien skal omsættes til en række konkrete handlingsplaner, for at den rykker branchen. Og der skal ikke mindst fokus på, hvordan data om bygninger eller anlæg kan udnyttes effektivt på tværs af byggeriets forskellige aktører fra arkitekten og ingeniøren til tømreren på byggepladsen. 

Skal strategien reelt flytte noget, er det vigtigt, at branchen på tværs af værdikæden tager del i udmøntningen og tager ejerskab over de nødvendige handlingsplaner, der skal udfolde potentialerne.

Ikke mindst arbejdet med åbne dataformater, som kan tilgås af mange og forskellige it-systemer, er vigtige, ligesom fokus på, at data, der er skabt et sted i værdikæden, reelt kan nyttiggøres af aktører senere i byggeprocessen.

Data på nye måder
Netop tænkningen på tværs af værdikæden har det hidtil knebet med at realisere i byggeriet. Og det er i helt nye måder at behandle byggeriets mange data på, at det store potentiale ligger.

Mange andre brancher har eller er ved at tage de nye teknologier til sig for at arbejde med data på nye måder. Her ser man nye aktører komme på banen eller kendte aktører udvikle nye services og produkter.

Hvorfor skulle byggeriet være undtaget denne udvikling? Hvis branchen kan få øjnene op for, at der skal investeres langt mere i både kompetencer og ny teknologi, så er der udsigt til, at digitaliseringen for alvor kan rykke bygge- og anlægsbranchen.

Vi er klar til at indgå et partnerskab, hvor strategien udmøntes via en konkret handlingsplan i et tæt samspil mellem det offentlige og de mange private aktører i byggeriet.

Lad os gribe strategiudspillet som en ny mulighed for at løfte digitaliseringsniveauet i byggeriet. Vel at mærke hos alle aktører!

Forrige artikel LLO: Bare rolig, EjendomDanmark, København vil ikke forfalde LLO: Bare rolig, EjendomDanmark, København vil ikke forfalde Næste artikel Greater Copenhagen: Nyt transport­selskab vil splitte Sjælland i to Greater Copenhagen: Nyt transport­selskab vil splitte Sjælland i to