Debat: Beboerdemokratiet lever – på trods af udlejerne

DEBAT: For bedre at kunne hamle op med boligorganisationen 3B valgte Egedalsvænge sidste år at melde sig ind i LLO – og det har givet resultater, skriver Birte Vestergaard fra Egedalsvænge.

Af Birte Vestergaard
Beboer, Egedalsvænge, Kokkedal

Den almene sektor er præget af kæmpestore boligorganisationer, der på alle måder via det tætte samarbejde i BL sætter den politiske dagsorden og nærmest uindskrænket styrer dagligdagen for de cirka 1,4 millioner almene beboere.

Så sent som i torsdags blev en ny mastodont født, da 3B's repræsentantskab på et meget løst grundlag fra den almægtige organisationsbestyrelse besluttede at gå sammen med KAB – der nu kan føje yderligere 12.500 lejemål til de 50.000, man havde i forvejen.

Via ekstremt gode forbindelser til medierne er det først og fremmest lykkedes BL at tegne et lidet flatterende billede af beboerne, mens BL selv fremstår den sande helt, der uegennyttigt og heltemodigt kæmper for at bedre forholdene.

340 millioner over budget
Til det formål har man taget sig godt betalt fra samfundet – men intet er jo åbenbart lykkedes, siden det nu er nødvendigt med en ny plan i den endeløse række af mislykkede projekter.

Ingen anden bygherre ville da sætte samme tømrer til at ordne taget, hvis det ikke er lykkedes senest anden gang, men BL tiltros stadig at være den eneste ene – dette image kan der åbenbart ikke rokkes ved.

På den anden side har beboerne svært ved at trænge igennem medierne med deres oplevelser – en fantastisk budgetoverskridelse på hele 170 millioner kroner ud af et oprindeligt renoveringsprojekt på 324 millioner kan lige akkurat finde vej til lokalavisen. Overskridelsen er i mellemtiden i øvrigt vokset til over 340 millioner!

Beboerne er magtesløse
De strukturelle og politiske problemer i sektoren er enorme: Lige nu afventer jeg blandt andet Østre Landsrets dom over, om boligforeningen 3B havde ret til i tre år at nægte beboerne i Egedalsvænge at vælge en afdelingsbestyrelse.

Sagen blev – som vanlig – tabt i Beboerklagenævnet (Fredensborg Kommune havde jo i hele forløbet støttet 3B), men klokkeklart vundet i Boligretten i Helsingør. 3B ankede herefter sagen.

Det særlige er, at beboerne i 3B - uden at blive spurgt - skal dække 3B's formentlig enorme sagsomkostninger, mens jeg må føre sagen for egen regning og risiko. Jeg fik fri proces, dagen før retssagen startede i ØL. Dommen falder 9. maj.

Endvidere har jeg lige sendt en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over et meget uskønt forløb, da Egedalsvænge fravalgte YouSee for at få en meget bedre billigere tv- og internetløsning. Med mafialignende metoder forsøgte YouSee stærkt sekunderet af 3B at forhindre dette.

For bedre at kunne hamle op med den magtfulde boligorganisation, hvor ulovlighederne står i kø i hverdagen, valgte Egedalsvænge sidste år kollektivt at melde sig ind i LLO – og det har givet resultater.

Så beboerdemokratiet har det godt her – trods 3B's utrættelige forsøg på at tale os ned.

Forrige artikel LLO: Højesteret overflødiggør regeringstiltag mod parallelsamfund LLO: Højesteret overflødiggør regeringstiltag mod parallelsamfund Næste artikel Rambøll om udspil: Hvad blev der af det integrerede energisystem? Rambøll om udspil: Hvad blev der af det integrerede energisystem?
Radikale: Kommunerne bør fortsat inddrive ejendomsskat

Radikale: Kommunerne bør fortsat inddrive ejendomsskat

GÆLD: Kommunerne bør fortsat inddrive restancer på ejendomsskatten, når det nye boligskattesystem træder i kraft i 2021. Det mener Radikales skatteordfører. V og K er åbne for at diskutere sagen. DF og S vil ikke ændre aftalen.