Det betyder aftalen om boligskat for kommunerne

DOKUMENTATION: Et bredt flertal har indgået en politisk aftale om at omlægge boligbeskatningen. Det betyder blandt andet, at staten overtager opkrævningen af grundskyld og en revision af udligningsordningen.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre blev tirsdag enige om at indføre et nyt boligbeskatningssystem.

Det nye boligbeskatningssystem indføres med virkning fra 2021, når forliget om det nuværende boligskattestop udløber.

Med det nye boligbeskatningssystem vil boligskatterne fra 2021 være låst fast som andel af boligens værdi.

Login