DF-politiker: Vi vil tage et opgør med lidt for smarte boligspekulanter

DEBAT: Antallet af gode lejeboliger, der er til at betale med normale indtægter, er allerede i dag en mangelvare. Problemet bliver værre, når udenlandske boligspekulanter puster prisen yderligere op, skriver Merete Dea Larsen (DF).

Af Merete Dea Larsen (DF)
MF, boligordfører

Dansk Folkeparti har foreslået et indgreb i reglerne om gennemgribende modernisering af lejeboliger i boligreguleringsloven.

Det gør vi belært af kapitalfonden Blackstones aggressive fremfærd og opkøb af ejerboliger på det danske boligmarked.

Lejernes LO protesterer forståeligt nok – og som Dansk Folkepartis boligordfører er jeg helt enig.

Brems paragraf 5, stk. 2-renoveringerne
Vores forslag er, at der nedsættes et udvalg, der skal belyse mulighederne for at bremse udenlandske kapitalfondes opkøb af ejendomme.

Desuden bør der bremses op i paragraf 5, stk. 2-renoveringerne, indtil vi har en fornuftig lovgivning på plads.

Vi er nødt til at spørge os selv: Hvad er det for et boligmarked, vi vil have?

Hvem ønsker vi skal kunne bo i vores storbyer? Skal København og Aarhus være lukket land for helt almindelige mennesker, såsom sygeplejersken, skolelæreren og håndværkeren?

Skal udenlandske spekulanter frit kunne skævvride lejeboligmarkedet med oppustede huslejer?

Antallet af gode lejeboliger, der er til at betale med normale indtægter, er allerede i dag en mangelvare − og udenlandske kapitalfondes, såsom Blackstone, lidt for smarte fremfærd mod lejerne gør kun situationen værre.

Hvad er formålet med en bolig?
Gør vi intet, vil priserne kun fortsætte med at stige kraftigt i storbyerne. Det kalder på en refleksion over et par lidt mere filosofiske spørgsmål:

Hvad er egentlig det dybereliggende formål med en bolig? Er det et sted at bo og leve, eller er det et investeringsobjekt, der helst skal give afkast inden for en kort årrække?

Hvis man skal tro lobbyorganisationen EjendomDanmark, så handler ejendom primært om afkast. De er bange for en begrænsning af paragraf 5 stk. 2-renoveringerne, da det vil begrænse de helt store spekulanters fortjeneste.

Vel at mærke blandt andet de store firmaer, for hvem det kan svare sig at købe lejere ud for flere hundrede tusinde kroner – med eksempler på helt imod 1 millioner kroner og 1,5 millioner kroner, så lejemålene kan moderniseres og huslejen sættes op.

Ejers marked
Kan man så ikke bare lade være med at købe dyrt? Jo, det kan man, når man snakker private boliger og andele.

Men lejere har ikke det store at sige. De kan skrive under på lejekontrakten med en høj husleje eller finde sig noget andet. Det er en dyr affære samfundsøkonomisk, da en del lejere får boligsikring og hjælp til at sidde i de dyre lejemål. I sidste ende er vi derfor alle med til at betale festen for boligspekulanter.

Vi er derfor nødt til politisk at få set på, hvad vi kan gøre for at stoppe boligspekulanterne, herunder de problematiske renoveringer.

Det er vigtigt for mig at pointere, at det forslag, Dansk Folkeparti har spillet ud med, og som vil blive udformet med et bredt flertal, ikke har til hensigt at ramme ærlige investorer, der har boligudlejning som deres virke, og som i øvrigt driver en fornuftig forretning til glæde for dem selv og deres lejere.

Dem er der heldigvis mange af!

Det er heller ikke vores intention at ramme andelshavere, hvor man driver en fornuftig forening, der ikke puster priserne unødigt op for at kunne score en gevinst her og nu.

Konsekvensen bliver rigmandsghettoer
Men hvis ikke vi på et tidspunkt tager et opgør med, at lovgivningen anvendes til spekulation med de lejeboliger, vi alle er så afhængige af, ja, så passer vi ikke vores arbejde som politikere.

Resultatet bliver et skævt Danmark med rigmandsghettoer, hvor ingen med lav eller middel indkomst kan bo i storbyerne – og hvor fælleskassen betaler boligspekulanternes fest.

Det synes vi i Dansk Folkeparti ikke er i orden – og det gør vi nu noget ved med vores forslag.

Forrige artikel Venstre: Aftale om parallelsamfund handler også om at bygge op Venstre: Aftale om parallelsamfund handler også om at bygge op Næste artikel Boligselskab: Vi giver kage til de oprigtigt interesserede politikere Boligselskab: Vi giver kage til de oprigtigt interesserede politikere
Ny debat: Har byggeriet tabt kampen om den grønne omstilling?

Ny debat: Har byggeriet tabt kampen om den grønne omstilling?

NY DEBAT: Skal energieffektiviseringer lægges på hylden, hvis vi alligevel skal fokusere på omstilling til grønne energikilder? Har byggeriet tabt kampen om den grønne omstilling? Det spørger Altinget By og Bolig om i denne nye temadebat.