EL: Vi er klar til at frigive de nødvendige milliarder fra Landsbyggefonden

DEBAT: Politikerne skal snart forhandle om renoveringer af almene boliger. Landsbyggefonden skal kunne bruge flere af lejernes opsparinger til renoveringer, skriver Enhedslistens boligordfører.

Af Søren Egge Rasmussen (EL)
Boligordfører

Meget snart skal der forhandles på Christiansborg om, hvor mange almene boliger der skal renoveres.

Første og største opgave bliver at sikre, at ventelisten til at opnå støtte fra Landsbyggefonden bliver afskaffet. Ventelisten er vokset til 18,6 milliarder kroner for projekter, som er besluttet af beboerne, hvorefter Landsbyggefonden har godkendt renoveringerne.

Nu mangler vi bare en politisk beslutning, som kan sikre, at cirka 60.000 boliger hurtigt bliver renoveret, så lejerne kan få en bedre bolig. Og det er muligt, for Landsbyggefonden skal bare have lov til at bruge flere af lejernes fælles opsparing til renoveringer.

Køen med godkendte projekter er de sidste par år vokset fra 11 milliarder til over 18 milliarder kroner, mens det politiske flertal kun har arbejdet med G-områder.

Utålmodigheden er stor blandt de 100.000 mennesker, hvis bolig er i renoveringskøen. Nogle beboere vælger at flytte, fordi renoveringsplanen og den eventuelle huslejestigning, som de i fællesskab har besluttet på et afdelingsmøde, ligger og samler støv i Landsbyggefonden.

Det er et dilemma, i hvilket omfang vi politisk skal blande os i, om midler fra Landsbyggefonden skal øremærkes. Men vi står over for at skulle reducere CO2-udslippet med 70 procent inden 2030.

Enhver renovering af almene boliger bør sikre et markant lavere energiforbrug. Rigtig mange boligforeninger drømmer om at få solceller på taget. Enhedslisten vil sikre, at alle renoveringer af tage medfører, at der bliver opsat solceller til gavn for beboerne og klimaet.

Ansatte er ikke kommunens forlængede arm
Mange steder bliver der lavet en god boligsocial indsats, som skaber bedre liv for beboerne, forebygger problemer og hjælper mange unge.

Men dilemmaet er, hvorfor det er lejerne, der skal betale for en social indsats, som er nødvendig, efter at kommunen har anvist beboere med problemer til boligområdet?

Burde det ikke være kommunen, der skal betale? Jo, men samtidig er der rigtig mange gode eksempler på, at der kan være fordele i, at ansatte i boligområderne ikke er kommunens forlængede arm.

En højere betaling fra stat og kommune til den boligsociale indsats vil være en rimelig løsning. Derudover skal vi videre med udvikling af socialøkonomiske virksomheder, sikring af småjob til beboere i forbindelse med renoveringer samt sikre praktik og lærlingepladser, når de store renoveringer skal gennemføres.

Bring Nybyggerifonden ind i forhandlingerne
BL – Danmarks Almene boliger er lige kommet med forslag om, at der politisk skal sikres flere små billige almene boliger. Enhedslisten støtter, at det kan ske ved at starte byggeriet fra Nybyggerifonden, som allerede er oprettet, og hvor der står 490 millioner kroner, som bare venter på at blive brugt.

Enhedslisten vil bringe Nybyggerifonden ind i forhandlingerne og vil kæmpe for at sikre flere små billige boliger. Landsbyggefonden skal fortsat støtte renoveringer, mens Nybyggerifonden skal sikre byggeri af flere nye billige boliger.

Al for længe har der være fokus på salg og nedrivninger af almene boliger samt politiske beslutninger, som forringer menneskers livsvilkår i områderne med mange almene boliger. Nu skal det være slut.

Enhedslisten er klar til forhandlingerne om en visionær lang boligpolitisk aftale for de almene boliger, som sikrer energirenoveringer, bedre boliger, nye billige boliger og en endnu bedre hverdag i de almene boligområder.

Med den store renoveringskø, der er opstået, er det nødvendigt med renoveringer for mindst seks milliarder kroner om året i en årrække. Men det ved vi bedre, når regeringen snart frigiver to rapporter om Landsbyggefondens økonomi og rapporten om renoveringsbehovet.

Enhedslisten er klar til at frigive de nødvendige milliarder fra Landsbyggefonden.

Forrige artikel Debattør: Boligdebattens skævvridning vanskeliggør forbedringer for lejerne Debattør: Boligdebattens skævvridning vanskeliggør forbedringer for lejerne Næste artikel BL: Ny boligaftale skal skabe resultater for klima, erhvervsliv og velfærd BL: Ny boligaftale skal skabe resultater for klima, erhvervsliv og velfærd