Energiaftale øremærker milliarder til nyt vurderingssystem

EJENDOMSVURDERING: Regeringen har samlet et bredt flertal om at sætte 2,4 milliarder kroner af til et nyt system til vurdering af ejendomme og boliger. Finansieringen er kommet på plads som en del af torsdagens energiaftale.

Over de næste tre år skal der bruges 2,4 milliarder kroner på at udvikle et nyt system, der skal forbedre vurderingen af fast ejendom i Danmark.

Milliarderne skal bruges til såkaldte ”administrative merudgifter” ved at udvikle et nyt system, som kan forbedre træfsikkerheden i de skandaleramte ejendomsvurderinger.

I et virvar af besparelser, nye puljer og skatteforhøjelser er regeringen nået til enighed med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative om at finde det store beløb til vurderingerne.

Detaljer udestår
Venstreregeringens Helhedsplan lagde i september op til at koble en aftale om ejendomsvurderingssystemet sammen med en reform af bolig- og ejendomsskatterne, men den plan er udskudt, indtil en finanslovsaftale er i hus.

I mellemtiden har det været nødvendigt at gå videre med at rette op på ejendomsvurderingerne, som har været låst på 2011-niveau, siden Rigsrevisionen i 2013 rettede en skarp kritik af den manglende præcision i de offentlige ejendomsvurderinger.

Ifølge regeringens plan skal boligejerne have nye ejendomsvurderinger udsendt i foråret 2019. Det kræver et længere tilløb. Der skal både vedtages ny lovgivning og udvikles nye it-systemer samt etableres et center, der kan foretage manuel vurdering af ejendomme i områder, hvor ejendommene er svære at vurdere automatisk.

Detaljerne omkring aftalen skal efter planen afklares fredag, og der er en forventning blandt partierne om en aftale fredag eftermiddag.

Forrige artikel Boligselskab opfordrer til lovindgreb over for dyre lån Boligselskab opfordrer til lovindgreb over for dyre lån Næste artikel Fastfrysning af grundskyld udvides til lejere Fastfrysning af grundskyld udvides til lejere
Ny debat: Har byggeriet tabt kampen om den grønne omstilling?

Ny debat: Har byggeriet tabt kampen om den grønne omstilling?

NY DEBAT: Skal energieffektiviseringer lægges på hylden, hvis vi alligevel skal fokusere på omstilling til grønne energikilder? Har byggeriet tabt kampen om den grønne omstilling? Det spørger Altinget By og Bolig om i denne nye temadebat.