Enhedslisten: Flere skal vælge det gode liv på landet

DEBAT: Folketingsvalget bør handle om klima, men der skal også være plads til boligpolitik. Enhedslisten vil blandt andet genskabe trygheden i almene boligområder og afskaffe skattefordele ved forældrekøb, skriver Søren Egge Rasmussen.

Af Søren Egge Rasmussen (EL)
MF, boligordfører

Enhedslisten mener, at klimaproblemerne bør medføre, at folketingsvalget bliver et klimavalg.

Men DF, Nye Borgerlige og dele af pressen vil sikkert forsøge at få det til at dreje sig om muslimer og mistro til mennesker, som ikke er som dem selv.

Boligpolitik dominerer sjældent et folketingsvalg, men der er emner, der bør tages med i valgkampen.

Øget støtte til renoveringer
Vi er en million danskere, der bor i almene boliger. Langt de fleste bor i helt almindelige, gode, trygge omgivelser, hvor beslutninger tages i fællesskab, og hvor ingen spekulanter kan tjene på vores husleje.

Der er et vedligeholdelsesefterslæb i nogle afdelinger og ansøgninger på over 11 milliarder i Landsbyggefonden.

I 2019 skal Landsbyggefondens økonomi nu og i fremtiden analyseres, og i år skal der laves en aftale om, hvor store udbetalinger, der kan komme fra Landsbyggefonden.

Med de stigende indbetalinger til fonden er det muligt at øge støttebeløbet til renoveringer, bolig-socialt arbejde, og hvad der ellers måtte blive af øremærkede puljer.

Grundloven gælder også i boligforeninger
For 15 boligområder, som flertallet på Christiansborg har stemplet som "hårde ghettoer", skal der laves vidtgående udviklingsplaner.

Den såkaldte ukrænkelige ejendomsret i Grundloven bøjes til ukendelighed. Grundloven bør også beskytte familier i boligforeninger.

Ministeren mener, at hensynet til almenvældet skal vægtes højere, og det kan betyde, at 10.000 almene familieboliger bliver solgt, nedrevet eller omkonverteres.

Boligforeningerne har mulighed for at omkonvertere familieboliger til ungdomsboliger, men det kræver ombygninger, hvilket er tåbeligt, hvis boligerne er blevet renoveret for nylig.

Man kan konvertere almene familieboliger til bofællesskaber til ældre, så det kan være en del af løsningen for at undgå at privatisere boliger til glæde for boligminister Ole Birk Olesen (LA).

Utrygheden i de 15 boligområder er meget stor, hvor 60 procent af beboerne i de almene familieboliger er truet. Flertallet mangler stadig at sikre og give svar på, hvor de fattigste familier skal bo.

Ungdomsboliger og "tiny houses"
Politisk bør vi beslutte at bygge os ud af det store problem med manglende ungdomsboliger. Det kan løses ved at indføre en statslig medfinansiering af grundbeløbet, så det bliver billigere for kommuner at opføre almene ungdomsboliger.

Den statslige medfinansiering kan sikres ved at afskaffe skattefordele ved forældrekøb.

Enhedslisten har en plan for 10.000 nye ungdomsboliger, som ikke kan gennemføres med den nuværende regering, men som tages op af skuffen, når vi igen skal forhandle finanslov.

Også unge efterspørger billige boliger, så SU'en kan dække flere af de månedlige udgifter.

Der er behov for at udvikle på tiny housing og tage debatten om, hvor småt vi kan bo. Små boliger med adgang til fælles faciliteter kan være en god løsning.

Spekulanternes opkøb
Black Stone er aggressiv opkøber af udlejningsejendomme i København og på Frederiksberg.

Købspriserne bydes op, hvorefter nogle beboere forsøges købt til at flytte, så hele ejendommen kan renoveres efter § 5.2, så huslejen kan sættes op.

Politisk skal vi have ændret på § 5.2, så den ikke giver permanente huslejestigninger.

Når man laver boligforbedringer i almene boliger efter den individuelle råderet, giver det kun huslejeforhøjelser i ti år, og samme regel gælder i mange andelsboligforeninger. Det samme bør gælde i det private udlejningsbyggeri.

Plads til nye løsninger
Vi bør komme private husejere uden for fjernvarmeområderne til undsætning, så de lettere kan få lån til at energirenovere deres boliger.

I et klimavenligt byggeri bør materialevalget have større betydning. Vi skal tillade nyt højhusbyggeri i træ, som det realiseres i Sverige og Østrig. Hvis det er bygningsreglementet, der blokerer, skal det ændres.

Mange mennesker klumper sig sammen i de større byer og gældsætter sig for millioner. Jeg synes, vi har brug for, at flere flytter på landet og skaber nyt liv i de områder, som mange er flyttet væk fra.

Grobund ved Ebeltoft er et nyt spændende initiativ, hvor en forladt industribygning omdannes til boliger og nye erhverv.

Jeg bor selv i Andelssamfundet i Hjortshøj, et spændende økofællesskab, som vi har bygget op over 25 år med 200 voksne, 100 børn, fælles økologisk landbrug og en masse andre fælles bæredygtige løsninger.

Jeg håber, at flere vil vælge et bedre liv på landet.

Forrige artikel Arkitekt: Skal København fremover bestå af monotone øer? Arkitekt: Skal København fremover bestå af monotone øer? Næste artikel Debat: Kære Mai Mercado, sådan knækker du hjemløsekurven Debat: Kære Mai Mercado, sådan knækker du hjemløsekurven
Fem store opgaver venter på Dybvads nye skrivebord

Fem store opgaver venter på Dybvads nye skrivebord

FORFREMMELSE: Som ny indenrigs- og boligminister skal Kaare Dybvad favne både den kommunale økonomi og rammerne for det levede liv. Med et kommunalvalg i sigte er der grobund for værdiorienteret substanspolitik.