Forsker: Afliv ghettolisterne – tænk på beboerne

DEBAT: De såkaldte ghettolister skal afskaffes, så fokus i stedet for bliver på beboerne i de udsatte boligområder. Det skriver Gunvor Christensen, forsker på SFI.

Placeholder image
Kommunerne og boligorganisationerne bør være mindre optagede af ghettolisterne, mener Gunvor Christensen, forsker fra SFI.
GDPRDeleted
Vis mereIcon / Direction / Dropdown
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Gunvor Christensen
Forsker, SFI

Ofte forsvinder fokus i den boligpolitiske debat fra de mennesker, der bor i de udsatte boligområder. De forsvinder simpelthen i snakken om, at vi skal have færre udsatte boligområder.

Men det store samfundsmæssige problem er ikke, om vi har 20 eller 25 udsatte boligområder, der er defineret på en arbitrær ghettoliste, men at vi har et stort antal beboere med ringere livschancer end den gennemsnitlige dansker, og særligt, at vi har en gruppe af unge mennesker, der sakker bagud i forhold til at klare sig lige så godt som deres jævnaldrende.

Det er på de mennesker, at det boligpolitiske fokus konstant bør være.

Både den danske og internationale forskning peger på, at de strukturelle rammer i samfundet gør det svært at ændre på forekomsten af udsatte boligområder.

Gunvor Christensen, Forsker, SFI

En investering, der virker
Både den danske og internationale forskning peger på, at de strukturelle rammer i samfundet gør det svært at ændre på forekomsten af udsatte boligområder. En trend er, at de bedrestillede beboere flytter ud af de udsatte boligområder, og at de svagere-stillede beboere i stedet flytter ind.

Fokus må derfor være på at løfte de beboere, der har brug for at blive hjulpet på vej. Der er evidens for, at boligsociale indsatser gør en forskel. Effektforskning fra SFI og Kraks Fonds Byforskning samt undersøgelser fra CFBU viser, at de boligsociale indsatser er med til at udvikle beboernes kompetencer og færdigheder og bidrage til, at beboerne kommer videre i forhold til job og uddannelse.

De boligsociale indsatser er således en investering i de mennesker, der bor i de udsatte boligområder. Indsatserne har den styrke, at de kan målrettes specifikke behov og problemstillinger hos beboerne, og at de kan organiseres på en måde, der er tilpasset netop de beboere.

Kommuner og boligorganisation skal være med
Virkeligheden i de udsatte boligområder er, at der både er de tunge og massive problemstillinger som f.eks. arbejdsledighed og manglende uddannelse, og så er der de problemstillinger, der kan være kortvarige og lettere at løse.

Det stiller store krav til, at kommunerne og boligorganisationer arbejder tæt sammen om at løse den boligsociale og velfærdsmæssige opgave, der ligger i, at udsatte beboere får bedre livschancer.

Særligt når det kommer til de lange seje træk, som er vanskelige at nå på de 4-årige bevillinger, som er de boligsociale indsatsers levetid.

Og her ligger der også en kæmpe udfordring, fordi kommuner og boligorganisationer kan have meget forskellige dagsordner og forskellige opgaveforståelser i forhold til den opgave, som de boligsociale medarbejdere løfter i de udsatte boligområder.

Én kommune kan være optaget af, hvor mange udsatte boligområder de har og dermed have fokus på boligområderne og ikke beboerne. Én boligorganisation er gearet til at drive en udlejningsforretning og har derfor ikke pr. automatik fokus på beboerne, men på administrationen.

Tilbage er der de boligsociale medarbejdere, der skal manøvrere mellem kommuner og boligorganisationer, alt imens de udfører indsatser målrettet beboerne.

Ungdommen må ikke tabes
Særligt gruppen af unge, der ikke får en uddannelse, ikke har råd til at betale huslejen, er i et misbrug og/eller har en psykisk lidelse er alarmerende stor i disse år. For at vi som samfund ikke taber den del af ungdomsgenerationen, er det afgørende, at alle sejl sættes til, og at netop kommuner og boligorganisationer går aktivt ind i de boligsociale indsatser og støtter op om at gøre en forskel for beboerne og for de unge i vores boligområder.

Og den forskel kan kun gøres ved, at kommuner og boligorganisationer holder fokus på beboerne og på at forbedre deres livschancer og er mindre optaget af ghettolister, der ikke tjener andet formål end at udstille, at vi som samfund ikke er i stand til at få alle borgere med.

Vi kan kun håbe, at ghettolisterne snart aflives, så landets boligpolitik får rettet fokus det rigtige sted hen – nemlig på beboerne.

Dokumentation

Fra 18. maj og en måned frem sætter By- og boligdebatten fokus på særligt udsatte boligområder.

Følg debatten her.

Boligdebatten på Altinget: by og bolig har til formål at fokusere og styrke den boligpolitiske debat i Danmark. Løbende inviterer Altinget: by og bolig derfor eksperter, politikere, erhvervslivet og interesseorganisationer til at debattere udvalgte emner og problemstillinger inden for boligområdet.

Husk, at du også kan deltage i eller komme med idéer til debatten.

Send dit indlæg til mads@altinget.dk


Omtalte personer

Gunvor Christensen

Chefanalytiker, VIVE
sociolog (Københavns Uni. 2013)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser