Lejere: Indrøm nu, at ghettopakken bygger på mavefornemmelser

DEBAT: Regeringens ghettoplan bygger på et fundament af maverfornemmelser. Der er nemlig intet videnskabeligt belæg for, at man kan komme de hårde ghettoer til livs ved at reducere mængden af almene boliger, skriver Anders Svendsen fra LLO. 

Af Anders Svendsen
Chefjurist, Lejernes Landsorganisation (LLO) i Danmark.

Parallelsamfundspakken blev som bekendt til som et politisk kompromis.

Nu stiller forskere tvivl ved, om pakken vil virke efter hensigten. Spørgsmålet er, om fru Hansen bliver opsagt på baggrund af en politisk mavefornemmelse fremfor videnskabelige erfaringer.

Regeringens parallelsamfundspakke hviler på et meget begrænset videnskabeligt grundlag. Vi aner derfor ikke, om pakken kommer til at virke efter hensigten.

De dyrtkøbte internationale erfaringer siger blandt andet, at der er risiko for, at problemet blot flyttes til andre nærområder.

LLO mener, at man skal fokusere på de løsninger, som man erfaringsmæssigt ved virker, i stedet for at have en snæver fokus på antallet af almene familieboliger.

40 procents-reglen
Parallelsamfundspakkens løsning på at bekæmpe parallelsamfund for de såkaldte ”hårde ghettoer” er følgende:

1. Nedsæt antallet af almene familieboliger til maksimalt 40 procent inden 2030. Dette kan nås ved salg til private investorer, nedrivninger, omdannelse af boliger (til ældreboliger og ungdomsboliger) og fortætning, altså at der bygges flere boliger, der ikke er almene familieboliger.

2. Hvis målet ikke nås, eller ikke kan nås, kan staten ekspropriere boligområdet og bygge et nyt område op.

KL, BL, LLO og andre har spurgt, hvorfor man tror, at den magiske grænse netop er 40 procent. Er der eventuelt en videnskabelig forklaring? Vi opsiger vel ikke beboerne på baggrund af en mavefornemmelse.

En kort forklaring
I lovforslaget er begrundelsen for netop de 40 procent angivet meget kort:

"Boligorganisationer og kommuner, som har et hårdt ghettoområde, […] forpligtes til  at udarbejde en udviklingsplan, hvor målet er at nedbringe andelen  af  almene  familieboliger  i  området  til  40  procent.  Det  er vurderingen [egen fremhævning], at en grundlæggende omdannelse fra et ghettoområde til en attraktiv bydel forudsætter, at almene familieboliger blandes med andre boligformer i området." (lovforslagets s. 7)

Folketingets boligudvalg har, efter ønske fra Enhedslistens boligordfører Søren Egge Rasmussen, spurgt ministeren, om der er forskning, der underbygger, at tiltagene har den ønskede effekt, altså bekæmpelse af parallelsamfund.

Svaret fra Ole Birk Olesen (LA) var, at:

”Der er flere publikationer på området, som beskriver effekterne af strukturelle og fysiske indsatser i udsatte boligområder. Jeg kan eksempelvis henvise til 'Evidens for sociale effekter af fysiske indsatser i udsatte boligområder. Review af 27 effektstudier fra ni lande', Akademisk Arkitektforening og Københavns Kommune, 2014 og til ”Fra ghetto til blandet by – danske og internationale erfaringer med omdannelse af udsatte boligområder” af Claus Beck Danielsen og Marie Stender fra 2017.”

Ministerens ikkesvar
Problemet med svaret er, at ministeren ikke svarer på spørgsmålet.

Han svarer på, om strukturelle og fysiske indsatser kan påvirke udsatte boligområder. Ikke om nedsættelse af boligområdets andel af almene familieboliger til maksimalt 40 procent vil virke, (som er parallelsamfundspakkens eneste målstolpe).

I førstnævnte rapport står der netop ikke, at problemet bliver løst, hvis bare andelen af almene familieboliger sættes ned. Der står, at arkitektoniske ændringer, såkaldte strukturelle indsatser, kan bidrage positivt til udviklingen af et boligområde i samspil med sociale indsatser.

Rapporten handler heller ikke om, hvorvidt boligerne skal være ejet af et boligselskab eller en privat investor.

Vi må regne med, at ministeriet giver deres allerbedste svar, når Folketinget spørger, og der derfor ikke findes et bedre forskningsmæssigt belæg end det, ministeren selv nævner.

Hvad siger forskningen?
Ønsker man at kigge på de internationale erfaringer, har Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) netop udgivet en analyse herom. Konklusionen lyder:

"Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt klar evidens for, at boligmæssig omplacering løser problemet med udsatte boligområder [egen fremhævning]. Den internationale forskning peger på en række udfordringer, som hæmmer de positive effekter af boligmæssig omplacering."

De væsentligste tendenser er:

 • Udsatte borgere genkoncentreres i boligområder, som både geografisk og ift. socioøkonomisk og etnisk sammensætning ligner dem, de er fraflyttet.
 • Interaktionen imellem socialt og kulturelt forskellige beboere inden for det samme boligområde er begrænset.
 • I et langsigtet perspektiv medfører boligmæssig omplacering ikke socialt mix, men i stedet en erstatning af ressourcesvage befolkningsgrupper med mere ressourcestærke grupper.
 • Den positive effekt på indkomstniveauet i indsatsområderne har meget begrænset rækkevidde og er ofte behæftet med en tilsvarende negativ udvikling i nært beliggende boligområder. 

Det er ikke for sent
Hvis man ønsker en boligpolitik, hvor de almene familieboliger anses som et problem, og man ønsker disse erstattet med andre boligformer, er det en ærlig sag at have sådan et politisk krav (selvom LLO er uenig i dette), men det er ikke redeligt at lade som om, at det er et videnskabeligt underbygget synspunkt.

Især når nu forskere fra Statens Byggeforskningsinstitut slår fast, at der ikke er et videnskabeligt belæg for tiltagenes effekt og ovenikøbet påpeger, at man kan risikere at sprede problemerne fremfor at løse dem.

Parallelsamfundspakken bliver 2. behandlet tirsdag 20. november 2018.

Det er ikke for sent at undersøge, om loven kommer til at virke efter hensigten, eller måske tilpasse den til de dyrtkøbte internationale erfaringer, man trods alt har indsamlet. 

Forrige artikel Borgmester: V's udskamning af udsatte byområder taler mod bedre vidende Borgmester: V's udskamning af udsatte byområder taler mod bedre vidende Næste artikel Holstebro: Klimatilpasning kan begrænse oversvømmelser Holstebro: Klimatilpasning kan begrænse oversvømmelser
 • Anmeld

  Bo Vagnby · Forhenværende byplanforsker ved AAU

  Tak Anders Svendsen

  Dit saglige og velformulerede indlæg belyser, hvad byplanforskere har sagt i mange år. Politikken bag ghettopakken er ren ideologi, og udtryk for den nuværende regerings hetz og had mod den almene boligsektor. Desværre er der mange politikere, der ikke evner eller ønsker at lytte til forskerne.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Anslaget mod lejerne

  Ghettoplanen har rod i DFs had til de fremmede, og Venstres had til almennyttige boliger. Derfor har de kunne slå deres kræfter sammen om at opfinde nogen begrundelser for det største anslag mod de almene boliger, der nogensinde er vedtaget af det danske folketing.
  Disse partier ved jo godt, hvem der overvejende er arbejdsløse, hvem der er på sociale ydelser, og hvem der kun har mulighed for at bo billigt.
  Men at socialdemokratiet formand alt mens folketinget vedtaget dette overgreb på landets svageste borgere, samtidig tager tid til at stå på et gymnasium og love at undersøge elevernes fraværsregler, siger meget om partiets nye ledelse.

 • Anmeld

  Martin Jørgensen

  Politiske mavefornemmelser

  Som med så meget andet der udspringer fra det politiske parnas på borgen er det mere måske og forventninger , end saglig og faglig belæg, der præger den såkaldte ghettoplan.
  Hvidovres borgmester Helle Adelborg(S) anviste i et indlæg fornyeligt her på Altinget at der en anden vej at gå.
  Man kan da kun håbe på at det hos socialdemokratiet giver anledning til at genoverveje partiets opbakning til planen.
  Desværre tror jeg det er forsent til at ændre på beslutningen. Dertil vil den politiske begmand være for stor at kapere.
  Ikke mindst for Løkke og hans regering der under stor opmærksomhed fremførte et mediestunt da planen blev præsenteret.
  Nu skulle der nemlig udvises handlekraft måtte vi forstå.

 • Anmeld

  Ulla Andersen · cand.scient.pol.

  Rystende usammenhængende udstødelsespolitik!

  Lejerboliger er ENESTE boligmulighed for arbejdsløse, studerende uden formuende forældre, eneforsørgere og lign. Regeringens politik er rent klassepolitik mod C-folket og til fordel for kapitalejerne, for hvem mere vil have mere. Det må selv middelklassen snart kunne se!

 • Anmeld

  Max Tranebæk · Flymekaniker

  Hvorfor er der ingen der tør tale om elefanten i rummet.  EU har begået en uoprettelig fejl som ødelækker vores gode velfærd og demokrati. ved at fjerne vores inder landegrænser og ikke samtidig sørge for at EU ydre grænser fungeret.
  Som har bevirket en massiv indvandring fra Mellemøsten med stort set kun muslimer.
  og
  jeg syntes med al respekt ikke, når sandheden skal frem, at de flygtninge vi modtage og har modtaget.

  På nogen måde, ligner eller agere som reelle Flygtninge.

  Der er noget galt.

  Jeg forstår ikke hvordan nogen kan få sig selv til at til at importere.
  Folk der går ind for sharia lov med stening og nakkeskydning, samt har et helt afskyeligt kvindekvindesyn.

  Når vi kunne have valgt, at hjælpe folk der har et reelt problem

  Nu står vi med kæmpe problem som skal løses

  Se venligst denne vidio
  https://youtu.be/JjCongvn9-w

 • Anmeld

  J. Jensen

  Tranebæk

  Nu handler indlægget om den ghettoplan, der til forvekslingligner et overfald på landets svageste borgere. Luft hellere DFs tvangstanker i den lokale partiforening, hvor I bedre kan bekræfte hinanden.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Stavsbåndet er ophævet - ejendomsretten er ikke.

  Man kan ikke tvangsflytte folk, heller ikke med ny lovgivning. Det er dansk lov ( 1992-04-29-L285 ) at man må færdes frit og også frit vælge opholdssted. Hvis lovgiverne vil uden om denne forhindring må de først af med gældende lov. God fornøjelse med Menneskerettighedsdomstolen.

  "Hvis målet ikke nås, eller ikke kan nås, kan staten ekspropriere boligområdet og bygge et nyt område op", oplyser Anders Svendsen. Sikke regeringen dog truer men - glemmer man ikke den grundlovsgaranterede ejendomsret som også gælder kommunerne. Der skal vist mere ædle og for almenvellet (med det nye fine ord vi kender fra tildækningsloven) anerkendelsesværdige motiver til et så voldsomt indgreb.


 • Anmeld

  Peter Hansen · pensionist

  Blandede boligområder

  Fulgte man godt med i debatten forud for vedtagelsen af den nye lov i torsdag, så vil man jo vide, at folketinget nu med stort flertal har erklæret, at sociale problemer opstår som følge af ens adresse. Især hvis man er så uheldig at der også er nogen af naboerne der også har sociale problemer.

  Det er ikke et spørgsmål om fattigdomsydelser. Dem kan man åbenbart gør så lave som man vil uden at det har indflydelse på ens sociale staturs.
  Det er ikke et spørgsmål om helbred eller tabt arbejdsevne. Det er åbenbart blot en undskyldning for at efterligne ens naboer som har fundet løsningen på at leve et godt liv uden at yde en nødvendig arbejdsindsats.
  At være uden en ordentlig uddannelse har ikke noget med svigtende indsats fra folkeskoler eller manglende afklaring af om man er ordblind eller lignende at gøre. Nej det er alene ens adresse der er problemet.

  Derfor har landets mest demokratiske krafter fundet frem til, at såfremt man tvinger disse beboere til at fraflytte adresse, så er problemerne løst. På den nye adresse man så kan tilbyde disse mange mennesker, der vil de i stråleglansen fra deres nye naboer pludselig få et bedre helbred, de vil pludselig gentage Løkke-fondens store resultater og opnå en indlæring svarende til 3-4-6 år på få uger måske måneder. Og via nogle små samtaler med de meget forstående velstillede nye naboer vil alle problemer med manglende tilknytning til arbejdsmarkedet være erstattet af velbetalte jobtilbud med frit valg på alle hylder.

  Skulle man ikke tror på disse mange løfter fra V-K-LA-DF-S-SF så skal man blot tænke på at det snart er valg og så huske på, at det jo er beboernes egen skyld at de bor i et boligområde hvor der også huser mange muslimske indvandre.

 • Anmeld

  Ulla Andersen

  pensionister, førtidspensioner.....

  almindelige mennesker på den ene eller anden måde. Tusinde tak Peter Hansen - du rammer os alle. Dyb sympati.

 • Anmeld

  Peter Hansen · pensionist

  Ulla Andersen

  Tak ikke mig. Tak Folketingets store flertal som har fundet ud af, at skal man bekæmpe sociale problemer så skal man bekæmpe de boliger som de pågældende bor i, da det er boligerne og deres naboer som er baggrunden herfor.

  Og hvis det ikke er tilstrækkeligt - så tak de samme partier for at det nu også er ulovligt at være hjemløse og bo på gaderne.

  På den måde behøver vi ikke længere i dette land at bekymre os om hvordan vi gør hverdagen bedre for socialt dårlig stillede - vi skal blot tage deres boliger fra dem og fjerne muligheden for at bo på gaderne.

  Og din taknemmelig kan du jo så vælge at give udtryk for ved det kommende folketingsvalg.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Verdensborger

  Måske et holdningsskifte

  Det er interessant hvor kritisk nogle radikale over for den vedtagede gettoplan er.
  Hvis det er udtryk for virkelig social harme eller mere op grund at lægge afstand til en politik der har tilformål at ramme mennesker med anden etnisk oprindelse - som reelt også og som altid rammer økonomisk svagt stillede etniske dansker.
  Det er ikke mange måneder nogle af debatørerne mistede hovedet, da jeg kritiserede de sociale forringelser der blev gennemført af de samme partier denne gang var RV jo med.
  Det bliver spændende at følge med om der er et kursskifte fra RV eller er et forsøg at adskille sig fra de andre borgerlige partier, ved jeg ikke, men hvis det er det første er det i det mindste positivt - men kun tiden ville vise det

 • Anmeld

  Peter Hansen · pensionist

  Der er vist ingen

  baggrund for at spekulere i eventuelle kursskifte fra RV med baggrund i mit indlæg.

  Jeg har aldrig givet udtryk for sympati eller forståelse for de radikales ulighedsskabende politik. Jeg har heller ikke nogen forhåbninger om at de efter et valg vil ændre deres liberale tankegang i et sådan omfang at almindelige lønmodtager, arbejdsløse, pensionister eller nedslidte kan sove trygt om natten såfremt de skulle få en afgørende rolle i et splittet folketing.

  Man kan ikke finde et eneste sted hvor jeg har forsøgt at forsvare deres ødelæggende rolle i dansk politik. Om det så var i 80erne hvor de hjalp Schlutterne med at køre dansk økonomi i sænk. Eller om det var i 90erne hvor de pressede S til at jagte arbejdsløse, efterlønsmodtagere. Eller om det har været sammen med Løkke at ødelægge efterløn og gennemføre nedskæringer af dagpenge midt i den værste økonomiske krise dette land har været i.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Verdensborger

  Det er både underligt og tankevækkende

  Jeg kan huske at efter at have skrevet om at den lyse blå regerings(2011- 2015 ) forringede både efterløns- og fleksjordningen, samt sparet på udgifterne om førstidspension blev jeg mødt med mildt sagt kraftige indvendinger og beskylder om fake news
  Derfor fik jeg opfattelser, at de pågældendeventen var hører orienterede socialdemokrater eller RV.
  Det kommer noget som en overraskende når en af den tilkendegiver ikke at støtte eller være medlem af RV .
  Jeg hverken kan eller skal eller ønske at fortælle hvad deres politiske ståsted er, når de tilkendegiver deres politiske ståsted.
  Det giver stof til at eftertanke den oplevelse af den dialog med en person, der på nogle måder dækker ens holdning, bortset fra spørgsmålet om EU og den lyse blå regering

 • Anmeld

  J. Jensen

  Peter Hansen

  Du må nok indse, at Nielsen igen forsøger at ødelægge en ny debat, og igen opfinder sine egne argumenter, som han så kan imødegå. Mærkeligt at han glemte sit sædvanlige vrøvl om EU, men det skal nok kom.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Verdensborger

  J.Jensen - der er ret interessant at veldokumenterede er min selv opfundne argument

  Det er ikke vrøvl om EU - det har du også indrømmet ved skrive om bl.a. efterløn ifølge EU- Kommissionen.
  Desuden er det flere gange blevet dokumenteret overfor dig og andre at EU anbefalede at forringe efterlønnen, fleksjobsordningen og sparede på udgifterne til førtidspension - og det er lidt beynderligt, at det skulle være mine opdigtede argumenter .
  Jeg kan godt forstå, at du som Radikal ikke ønsker det kommer frem, når du et andet sted i Altinget argumenter for at EU skal have en forfatning og som samtidig viser din demokratiske opfattelse, nemlig at EU kan træffe afgørelser hen over hovederne på de medlemslandene der ikke kan eller ville træffe en bestemt beslutning.
  Hvis nogle falder for dine grove manipulation kan de læse dit indlæg her på Altinget.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Verdensborger

  Anbefaling fra Eu om førtidspensionsordning

  På EU -top mødet i marts 2012/blev den såkaldte Europluspagt vedtaget.
  Her blev der lagt op til en stram styring af de offentlige budgetter og reformer af en række sociale ydelser.
  Danmark tilsluttede sig uden at afholde folkeafstemning.

  I Europluspagten stod der direkte, at landene skal gennemføre en >> begrænsning af førtidspensions -ordninger <<.

  I et dokument fra 2011 kommer fra EU s ministerråd med henstillinger til Danmark om >> at tage stilling til yderligere skridt til at øge det langsigtede udbud af arbejdskraft med henblik på at styrke beskæftigelsen og de offentlige finansers holdbarhed ved at implementere den nylige besluttede reform af efterlønsordningen, ved at gennemføre en reform af førtidspensionen og ved i højere grad målrette tilskudsordninger ( som fleksjobsordningen) til mod de mest sårbare grupper grupper <<

  Det valgte SRSF - regeringen at efterkom med sin reform af førtidspension og fleksjob.

  Jeg kan godt forstå J.Jensen har behov for at beskylde, at det er selvopfundne argumenter om EU s anbefalinger - idet det passer ikke ind i de radikales fortælling om at EU er garant for den sociale sikkerhed.

  Derfor undrede det meget J. Jensen pludselig symparti for lejerne i almenboliger - men jeg ved at RV s humanisme og solidaritet kun rækker til mennesker med end anden etnisk oprindelse

  Gettoplanerne er en videreførelse af de bøllebank til de økonomiske svageste stillede i de sidste 30 år

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Hvorfor genoptager du dit nonsens hele tiden. Din påstand hen over sommeren og i alle debatter var, at der blev foretaget besparelser på det sociale område, herunder på førtidspension efter en anbefaling fra EU kommissionen, og at du underbygget din argumentation med et citatfusk er vist velkendt. Hvis man læste hele den anbefalingen du anvendte, så anbefalede EU kommissionen, at man skulle øge indsatsen for at skabe et rummeligt arbejdsmarked i lighed med den kommission som skrev det tilsvarende i 2009.
  Med hensyn til EUs forfatning, så har du heller ikke forstået det mindste af hvad jeg skrev. Jeg henviste til en forfatning, der skulle sikre en føderation af selvstændige stater, som man kendte det fra USA, hvorefter du straks fandt anledning til at skrive, at staterne i USA var langt bedre stillet, og derefter straks begyndte at argumentere imod dit eget opfundet argument.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Verdensborger

  J.Jensen - du er fakta resistens

  Der er slet ikke tale om citat fusk som du ihærdig prøver at påstå folk kan jo bare søger på nettet om anbefaling om førtidspension fra EU som iøvrigt en af dine venner gjorde og gav mig ret
  Det er besynderligt at Eurpaudvalget i Folketinget har forholdt sig til EU - anbefaling og at bl.a. førtidsreformen forventes at give et provenu på en 1;9 mia. Kr - det har du aldrig ville svare på.

  Jeg har aldrig skrevet sagerne i USA har det bedre - derimod skrev jeg, at medlemsstaterne i EU havde langt min frihed end staterne i EU har
  Det kan man checke af ved at læse hvad jeg skrev så kan folk samtidig læse, at du ønsker en EU forfatning, således at hun kan skride over for lande, der ikke kan eller vil gøre noget.

  Din argumentationsstil er noget besynderligt, først kræver du dokumentation, når du får den, benægter du det flere gange for på et eller andet tidspunkt at indrømme det som f.eks. ifølge EU s anbefaling
  Jeg har før bragt det samme citat , hvor du ikke kaldte det fusk men skrev noget uforståeligt at nu havde jeg forstået du.
  Du er fuldstændig resistens over fakta og jeg er ikke den eneste der har påpeget.
  Du er grov og meget injutiende ikke alene over for mig men også over for andre når du får igen af samme skuffe så klager du over det
  Du ville have bl.a. andre og undertegnede ikke må deltage i debatten eller skrive et indlæg i Altinget , hvis de enten ikke deler dine synspunkter eller du bare ikke bryder dig om de pågældende holdning.
  Din adfærd er ikke alene utroværdig men også dybt usympartisk
  Jeg kan kun anbefale ligesom din ven, om det er korrekt at EU har anbefalede det tidligere refererede - og som sagt der gjorde din ven og gav mig ret.
  Jeg ville helst undgå at debattere med dig ikke på grund af din politisk holdning, men at gennemgående utroværdig og usympatisk t

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Kim Nielsen

  Nyt Europa: Centrum - venstre - partier skal i offensiv for et socialt Europa  EU mangler en forfatning
  EUs store undladelsessynd er den manglende Europæiske forfatning der i tide havde sat den voksende nationalisme skakmat.
  Havde der i tide været en fælles politik på flygtninge og migrantpolitikken, på klima og energipolitik, overfor kapital og de multinationale på militær og sikkerhed og de sociale indsatser ect., så have mange af konflikterne ikke eksisteret i dag.
  Europa er ved at udvikle sig til et plejehjem, som en politiker har beskrevet det, og det er derfor på høje tide folk kommer ind i virkeligheden og erkender, at det er et Europæisk sammenhold, der skal sikre den dynamikken, som skal bære fremdriften, sikkerhed og velfærd.

  En Europiske forfatning er ensbetydende med oprettelsen af en føderation af selvstændig stater, som man kender det fra USA.
  Det havde givet fald være en central europæisk regering, der havde truffet beslutninger på de hovedområder, som de enkelte lande ikke magter at klare på egen hånd
  J. Jensen

  Delstater i USA har langt større frihedsrettigheder end medlemslandene i USA
  Medlemslandene i EU har langt mindre frihed selvstændighed end en delstat i USA
  At EU skal kunne bestemme vedrørende et spørgsmål som et medlemslands befolkning er uenig om demokratisk er tanker man finder i facisme.
  Kim Nielsen

  Det virke lidt ulogisk, når J.Jensen skriver en føderation af selvstændig nationer, når han mener der skal være en central europæisk regering som kan træffe beslutninger hen over hovedet på den selvstændig nations hoveder

 • Anmeld

  J. Jensen

  Nielsen laver du nu citatfusk igen

  Det du skrev står nemlig her
  Kim Nielsen · Cand. jur.
  Delstater i USA har langt større frihedsrettigheder end medlemslande i EU
  Medlemslandene i EU har langt mindre frihed og selvstændighed end en delstat i USA. 
  At Eu skal kunne bestemme vedrørende et spørsmål som et medlemslands befolkning er ueing om demokratisk er tanker man finde i facismen

  Så når jeg skrev at
  Med hensyn til EUs forfatning, så har du heller ikke forstået det mindste af hvad jeg skrev. Jeg henviste til en forfatning, der skulle sikre en føderation af selvstændige stater, som man kendte det fra USA, hvorefter du straks fandt anledning til at skrive, at staterne i USA var langt bedre stillet, og derefter straks begyndte at argumentere imod dit eget opfundet argument.
  Så havde du ord til andet skrevet det. At du har så travlt med at spole enhver debat med dine indlærte paroler, at du ikke kan indse, at du ufrivilligt er helt enig med mig i, at en føderation af selvstændige stater er det EU mangler, fordi det vil give dem større frihedsrettigheder er ret komisk
 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.jensen - det er ret besynderlig når man citere dig ordret, så er det citatfusk

  Vil du være vebånlig at forklare hvor der er citat fusk - du er fuldstændig ordret citeret hvilket læserne kan gå ind at læse på Altinget .

  Det er en besynderlig form for logik du har, fordi jeg nøgteren konstaterer at et medlemsstat i USA har større frihedsgrader, end et medlemsland i EU, så går jeg ind for en føderation.
  Det vil være på samme niveau som hvis jeg skrev at der er dødsstraf i en en stat i USA, så villlr du straks skrive at jeg går ind for dødsstraf.

  Det er næsten første gang i mit lev eller også kan jeg ikke huske det, at en konstatering blevet brugt som en påstand om - hvad folk mener, eller argumdnterer for.

  Jeg må konstatere at hvergang en dokumentation også af, hvad du selv skriver er citatfusk.
  Det er derfor jeg kalder dig uhæderlig

 • Anmeld

  Max Tranebæk · Flymekaniker

  Kære J. Jensen Sælg ikke vores gode velfærd og demokrati.

  Kære J. Jensen

  Jeg vil håbe du vil bruge tid til at læse Kejserens Nye klæder
  Som er et fantastisk eventyr af HC. Andersen
  Læs også gerne fortolkningen på www.hcandersen-homepage.dk

  og
  Se venligst denne vidio
  https://youtu.be/JjCongvn9-w
  Jeg vil så gerne vide hvorfor denne mand ikke ret til vores tryghed og beskyttelse.

  Her i Helsingør er der meget muslimske indvandrerkvinder der går på overførelse indkomst i over 20 år.
  Det siger sig selv, at hvis en familie vender samfundet ryggen, gør børnene det også.
  Det siger sig selv, at det ikke er godt for nogen.
  Politi og brandvæsen kan ikke udføre deres arbejde i ghettoerne.
  Min kone der godt kan ligne en kvinde fra Mellemøsten. Bliver chikaneret og får besked på at dække sig til.
  I Malmø er der bare i år skudt 20 personer

  Er jeg helt tonedøv
  eller har vi et problem i ghettoerne med den islamisk monokultur som bruger vold og social kontrol.

  Jeg ville sådan ønske at den Kære J. Jensen. Egohumanister, Venligboer, politisk-korrekte og andet godtfolk ville se virkeligheden som den er.

  Jeg efterlyser nogle konstruktive løsninger på vores ghetto problemer.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Nielsen

  Hvem har skrevet dette:
  Jeg har aldrig skrevet sagerne i USA har det bedre.
  og hvem har skrevet dette:
  Delstater i USA har langt større frihedsrettigheder end medlemslande i EU
  Og hvem har citeret sig selv sådan:
  Delstater i USA har langt større frihedsrettigheder end medlemslandene i USA
  Men jeg er stadig glad for din fulde støtte til en forfatningen, der kunne betyde en føderation af selvstændige stater, som man kender det fra USA.
  Det betyder rigtig meget for mig, når en EU hader trods alt kan bakke op om dette, for så er det trods alt et lille lys for ende af tunnelen.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J. Jensen

  Du behøver ikke at citerer mig 1000 gange jeg står ved min konstatering
  Derimod ville du åbenbart ikke stå ved det, som du du skriver, og gør lige som ved alt det, der ikke støtter din holdning, kalder det for citatfusk.
  Det er besynderligt at du prøver at tage en konstatering til indtægt for din udemokratiske holdning - en europisk regering.
  Som du opfatter tingene kan man kun håbe på at der er folk, som hjælet dig ved at læse kontrakter igennem for dig eller ville du risikererer at føle dig blivr snydt eller også bliver Som snydt

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Er du igang med en ny stråmand. Naturligvis står jeg ved mit synspunkt om en EU forfatningen, der ville betyde en føderation af selvstændige lande, som man kender det fra USA. Og jeg er blevet endnu mere fast i kødet efter at have fået din fulde opbakning og forsikring om at det vil give landene større frihedsrettigheder. Den opbakninger bliver svær at komme tilbage med på kpnet, men lov mig at du står fast, og at vi fremadrettet ligger vores fælles kræfter i denne sag.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen

  J.jensen
  Du er den mest vanvittige person som jeg har stødt på - du er nok den enste jeg nogensinde har set argumteret ud fra en konstantering
  Jeg kan godt frygte for at du risikere at blive snydt eller skuffet over noget er ikke som du troede det var
  Det er derfor jeg venligt anbefalet dig få hjælp ved evt, at indgå kontakter eller skal læse aviser osv.
  Jeg er derimod betryggende over du og det radikale venstre ikke de en del af magten i vores samfund, når I ikke evner at sondre mellem en konstatering og argumentation
  Du skal dog have ros for humoristisk sans og en utrolig fantasi

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Måske skulle du overveje at få endnu en ny titel
  Hvad med Nielsen skabseuropæer
  Når man har indtaget et holdningsskifte, der svarer til en tidsrejse på mere end 40 år, så skal det sikkert bundfælde sig, men ret ryggen for nu gælder det vores fælles kamp for den EU forfatning og de frihedsrettighederne der følger mee.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen det er et upassende sted at skrive vittigheder

  Ha ha den er god rigtig sort og absurd humør.

  Det er bare ikke pladsen og stedet hvor nogle politikere fra SF til liberal alliance med undtagen fra Ø og RV har sat sig for at eliminere den almen boligsektor og skaber utryghed for mange mennesker.
  Det er også udtryk for at SF og S har glemt deres rødder og vælgergrundlag
  De er åbenbar stirret sig blind på de svageste ligesom du har med EU - det kommer der aldrig noget godt og konstruktivt - de borgerlige må fryde sig over hvor nemme SF og S er blevet

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Ghettopakken er et lille skridt i den rigtige retning

  Ghetto-pakken er et lille forsøg på at rette op på de skandaløse planbyggerier der i sig selv bærer kimen til bandedannelse og ghettotænkning.

  Naturligvis kan man ikke lave tænkningen om hos de der allerede er ramt af påvirkningen fra denne sovjet-nazistiske kasernearkitektur, men man kan da i det mindste begrænse ødelæggelsen for de kommende beboere.

  Så: Naturligvis skal der ryddes op - ved at bebyggelserne bygningsplanmæssigt indlemmes i de byer de er en del af.

  Ubegribeligt at lejernes organisationer ikke VIL forstå det.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Bertil Johansen - borgerlige fordomme af væreste skuffe

  Det er mere bekymrende at du ikke forstår ret meget.
  Du har ret grov at kalde folks hjem for en nazi-sovjetiske kassernearkitektur
  Det vidner om du ikke kender til de mangfoldige forskellige bebyggelser der findes i den almen bolig sektor
  Du har virkelige en skidt personlighed, når du føler dig berettiget til,at sparke ned ad og så grund af din rabiate borgerlige fordomme

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Fjernet.

  Jeg skrev, søndag, en kommentar om ghettoer, som tilsyneladende er forsvundet.
  Jeg hørte i radioen om positive følger ved nedrivning af boliger i Borgergade, København i 50, erne, men de var også så forsømte, at de var u egnede som menneske boliger.
  Regeringen har, sammen med andre partier vedtaget em såkaldt ghettoplan som bl.a. indbefatter nedrivning af gode, sunde boligblokke bare fordi de er beboet af nogle muslimske familier, som ikke kan finde ud af, hvordan man skal opføre sig.
  Sig mig, tænker disse politikere overhovedet ikke på hvad de er i gang med. Det tyder i hvert fald ikke på det.
  Det politikerne gør er at de smider tusinder af u skyldige og fredelige borgere ud af deres hjem, godt nok for at genhuse dem, men alligevel.
  Var det så ikke bedre at fjerne de familier, som ikke er kloge nok til at vide, hvordan man opfører sig civiliseret?. Gerne ud af landet. (Muslimske).
  Jeg mener at det er det mest sindssvage, som jeg har været vidne til.

 • Anmeld

  Martin jørgensen

  Ghettoer ?

  Gorm Larsen du har ret man kan ikke sammenligne ghettoplanen med saneringen af Adel/Borgergade kvt i 50'ernes kbhn., her var der tale om decideret slum.
  Hvorimod mange af de boliger der står på ghettolisten har fået gennemført boligrenovering inden for de sidste 10 år.
  Derfor giver det heller ingen mening at fjerne nogle af disse boliger i en tid hvor der er massiv efterspørgsel på almene boliger med en acceptabel husleje der kan betales , også af dem med en beskeden indkomst

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: Kim Nielsen

  Det forekommer mig at De beskylder mig for noget jeg ikke har skrevet. Jeg har IKKE kaldt "folks hjem for en nazi-sovjetiske kassernearkitektur,"
  men jeg har kaldt nogle arealplanløsninger og arkitektur for dette.

  Og det er jo noget helt andet. Jeg er udmærket klar over, og sætter pris på, at Den Almene Boligsektor har bygget nogle aldeles glimrende lejligheder/hjem til at leje.

  Men jeg anerkender arkitektudsagnet om, at arkitektur påvirker mennesker, og jeg véd, at en hel del bebyggelser i Den Almene Sektor blev bygget af arkitekter det hyldede Le Corbusier `s ide med at bygge til det nye kollektive sovjetmenneske. Og jeg véd, at det specielt er netop i disse bebyggelser at de såkaldte "ghettoproblemer" findes.

  Og ikke så mærkeligt: De er arkitektonisk planlagt og bygget som netop ghettoer, adskilt og afgrænset fra naturligt trafikmæssigt samkvem med den by de i øvrigt burde indgå i. Og som man byggede - det fik man.

  Så nu er der ikke anden vej end at rive noget af det ned, skabe normale trafikårer og samfærdselsveje igennem, så også politi og alle andre borgere naturligt får deres gang og vej der, uden nødvendigvis at bo der.

  Så hold venligst op med at beskylde mig for "skidt personlighed" med "rabiate borgerlige fordomme." I modsætning til Dem, er det jo mig der ønsker alt godt for Den Almene Boligsektor.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Bertel Johansen

  Tak for dit svar
  Du ville højst sandsynlige pege på boligbebyggelser, der kan undebygge din kritik af arkietturen - men der findes også almenboliger områder der bestemt ikke ligner det du kalder sovjetkasserner ( pudsigt findes samme former for beggyelse i vesteuropæiske lande)

  Det er ikke på grund af aktekttur gettoplanen er vedtaget men kold og kynisk bøllebank til de ressource svageste medborgere i vores samfund.
  Påstanden om nedlæggelse af bolig afdelinger ville give denne gruppe muligheder for at komme tættere på fx direktør forekommer uforståeligt, fordi de ressource stærke flytter bare væk fra området.

  I stedet for at fører en symbolpolitik havde det været mere formålstjenligt at finde løsninger på de sociale problemer der findes for de grupper og der hjælper det ikke at have en integrationsydelse eller et kontanthjælpsloft

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re.Re. Kim Nielsen

  Naturligvis findes der ghettolignende byplaner med kasernearkitektur i næsten alle Vesteuropæiske lande. Arkitekter overalt hyldede jo dengang Schweitzeren Le Corbusier, både i øst og i vest. Og så var det i øvrigt også ret billigt og hurtigt, og passede med betonindustriens profitmaximering uanset hvad.

  Og jeg véd ikke om nogle politikere i Folketinget har andre hemmelige motiver, end at løse i hvert fald nogle af problemerne ved at tage fat om den håbløse arkitektur, og det véd De næppe heller.

  Og ja, der findes også endog meget Alment Byggeri i en helt anden menneskevenlig type, og så vidt jeg kan se, er disse byggerier IKKE på nogen "ghettoliste." Så der er jo nok en kausal sammenhæng.

  Så jeg synes egentligt at også De burde glæde dem over at politikerne endeligt tager fat om nællen og har sat penge af til at rette op på fortidens synder.

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne EUer !!!!!!

  ET STORT FLERTAL INDK. s. OG sf. samt BARONERNE !!!!

  Børnemishandling af værste skuffe !!!! Flydt Ghetto-politikkerne
  ud af Folketinget !!!!!!!!!!!! Et Udansk flertal !!!!! Skal ud af
  Folketinget !!!!!!!!!! Venligst hp.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Bertel Johansen

  Der er tale om bøllebank til de svageste medborgere alene det faktum at førtidspensionister kan tælle med i opgørelsen af om et beboerområde skal være på gettolisten

  Det største problem inden for det almene boligområde er at beboerdemokratiet ikke bliver respkteret af boligorganisation og kommuner der har den konsekvent at kompetente beboere ikke ønsker at deltage i bestyrelsesarbejde efte at have givet det en prøve, samt det faktum at der er ikke mange under 40 år der interserer sig for beboerdemokrati