Ministeren lover penge til at renovere almene boliger

Beboerne i landets mange almene boliger har udsigt til flere penge til istandsættelser, lover boligminister Kaare Dybvad Bek (S) i Ugebrevet Mandag Morgen. 

Boligminister Kaare Dybvad Bek (S) har i Ugebrevet Mandag Morgen afgivet et løfte til beboerne i landets knap 580.000 almene boliger: Ministeren vil finde flere penge til nødvendige istandsættelser rundt om i landets mange almene boligselskaber, hvor for eksempel lejligheder med skimmelsvamp kan vente i årevis på at blive istandsat.

Der er allerede i dag afsat 2,3 milliarder kroner årligt til formålet. Men ministeren erkender nu, at det beløb ikke rækker.

"Alene for at udbedre de helt basale ting skal vi have en større renoveringsramme end de 2,3 milliarder kroner om året, som vi har nu. Så kan vi bagefter diskutere, hvor meget vi skal bruge på klimainitiativer, tilgængelighedsboliger og andre politiske hensyn," siger Kaare Dybvad Bek til Mandag Morgen.

Login