Naboer til vindmøller: Påstande fra Vind­mølleforeningen er kyniske og fejlagtige

DUPLIK: Danmarks Vindmølleforening påstår, at danske regler om støj fra vindmøller er fornuftige, selvom både Kræftens Bekæmpelse og WHO advarer imod dem. Det er velkendt, at en støjgrænse på 35 dB er en god og velargumenteret grænse, som Danmark bør efterleve, skriver Henriette Vendelbo.

Af Henriette Vendelbo
Formand, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller

WHO har anbefalet en grænse for, hvor megen støj vindmøllenaboer i gennemsnit må udsættes for per døgn. Vindmøllestøj over dette niveau er forbundet med negative helbredseffekter, skriver WHO. Grænsen sættes ved 45 dB Lden, og den europæiske standard tager hensyn til, at støj er mere generende, når man skal restituere eller sove.

Det gør den nugældende danske grænse, der kun har til hensigt at begrænse den maksimale støj, naboen kan udsættes for, ikke.

Danmarks Vindmølleforening har lavet en undersøgelse, der viser, at 29 procent af de nærmeste naboer oplever forstyrret søvn. Nu beklager vindmølleforeningen, at WHO’s anbefaling ikke vil hjælpe naboerne og forklarer dette synspunkt med et eksempel, hvor det kun blæser om dagen.

I eksemplet angiver foreningen, at støjen kan være 47-48 dB – hvor grænsen i Danmark er 44 dB. De fleste har nok oplevet, at det kan storme om natten, og alle interesserede ved, at den danske støjgrænse uden besvær kan overskrides – trods garantier om det modsatte. Det er befriende, at Danmarks Vindmølleforening nu selv indrømmer dette.

Kynisk synspunkt
Vindmølleforeningen mener, at ”de eksisterende danske regler for støj fra vindmøller er særdeles fornuftige”, og det selvom Kræftens Bekæmpelses undersøgelse har vist en sammenhæng med hjertekarsygdomme. Det er derfor et kynisk synspunkt, som nu også WHO advarer imod.

Fejlagtigt mener Danmarks Vindmølleforening, at reglerne er opdateret for nylig, men sidste gang, en Vindmøllebekendtgørelse blev underskrevet, var i 2015, og dengang var den eneste ændring en bestemmelse om, at støjgrænserne ikke skal gælde for midlertidige opholdssteder for flygtninge.

Vindmøllebranchen vil måske hævde, at WHO’s grænse ikke behøver være overholdt hver eneste dag, men blot skal overholdes for et årsgennemsnit af Lden. Accepterer man det synspunkt, har hollandske undersøgelser vist, at der skal lægges cirka 5 dB til støjniveauet ved 8 m/s for at få Lden. Den danske grænse svarer da til et Lden på 44 + cirka 5 dB = cirka 49 dB, altså stadig 4 dB over WHO’s anbefaling. Men så er alle de vindstille dage også regnet med.  

Det er velkendt, at en støjgrænse på 35 dB er en god og velargumenteret grænse. Det har mange skrevet, også Delta, der i 1994 anbefalede 33-38 dB ved en vindhastighed på 8 m/s. Siden har en række genforsøg vist noget lignende. Og nu også WHO’s anbefaling.

Forrige artikel Holstebro: Klimatilpasning kan begrænse oversvømmelser Holstebro: Klimatilpasning kan begrænse oversvømmelser Næste artikel Arkitekter: Lynetteholmen må ikke blive forældet før tid    Arkitekter: Lynetteholmen må ikke blive forældet før tid