Strid om grundkapitalindskud: KL og regeringen er stadig langt fra hinanden

ALMENT BYGGERI: Dansk Byggeri og BL advarer om, at et højere grundkapitalindskud til nytår vil føre til en giftig ophedning i efteråret.

Når regeringen og KL i disse dage forhandler om kommunernes økonomi for 2019, er et af aftalens verserende stridspunkter det såkaldte grundkapitalindskud, som er den andel af alment nybyggeri, kommunerne skal betale.

De seneste fire år har kommunerne kun betalt 10 procent af byggeprisen, men hvis parterne ikke når frem til en ny aftale, stiger grundkapitalindskuddet som udgangspunkt til 14 procent.

Derfor arbejder KL for at fastholde indskuddet på 10 procent.

Login