Wammen om Økonomisk Redegørelse: Boligmarkedet står robust i opsvinget

ØKONOMI: Boligmarkedet er godt rustet. Boligejerne har robuste økonomier, og stor byggeaktivitet tager presset af det københavnske boligmarked. Det viser redegørelsen over dansk økonomi, som finansministeren præsenterede tirsdag.

"Ser vi på boligmarkedet, så har det historisk set været et af de steder, hvor tingene kan gå galt. Boligmarkedet var en af de stærke drivkræfter i overophedningen i 00’erne."

Sådan indledte finansminister Nicolai Wammen (S) sin gennemgang af udviklingen på det danske boligmarked, da han tirsdag præsenterede finansministeriets redegørelse for dansk økonomi.

Der er dog ingen tegn på, at en ny overophedning er på vej. I Økonomisk Redegørelse august 2019 har Finansministeriet dedikeret et helt temakapitel til boligmarkedet, og tallene ser fornuftige ud, lod Wammen forstå.

Login