Følg L 10 Lov om almene boliger m
(Transport- og Boligministeriet)


Fremsat af: Kaare Dybvad (Boligminister (S), MF (S))
Ministerområde: Transport- og Boligministeriet
Status: Fremsat
21/10
2020
1. BEHANDLING

Salen: Lov om almene boliger med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om almene boliger med videre, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om friplejeboliger (L 10).

7/10
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 10 (Transport- og Boligministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om friplejeboliger. (Landsbyggefondens rammer 2021-2026, sammenlægning af boliger, grundkapital for almene boliger og kapitalindskud for friplejeboliger m.v.).