Følg L 6 Lov om byfornyelse med videre
(Transport- og Boligministeriet)


Fremsat af: Kaare Dybvad (Boligminister (S), MF (S))
Ministerområde: Transport- og Boligministeriet
Status: 1. behandling
10/12
2020
3. BEHANDLING

Salen: Lov om byfornyelse med videre

3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer og lov om almene boliger med videre (L 6).

8/12
2020
2. BEHANDLING

Salen: Lov om byfornyelse med videre

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer og lov om almene boliger med videre (L 6).

22/10
2020
1. BEHANDLING

Salen: Lov om byfornyelse med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer og lov om almene boliger med videre (L 6).

7/10
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 6 (Transport- og Boligministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer og lov om almene boliger m.v. (Sammenlægning af Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse og ophør af fremtidig skadesdækning ved bygningsfornyelse m.v.).