Januar 2019

Fredag 18. januar

KL. 14:00
 • Reception: By & Havns Anne Skovbro fylder 50

  Direktør for By & Havn Anne Skovbro fylder 50 år og fejres dagen derpå med en reception.

Torsdag 24. januar

KL. 12:30
 • Seminar: FN's verdensmål og kommunernes opgaver

  Seminaret sætter fokus på kommunernes byggeri, anlæg og faciliteter i forhold
  til verdensmålene. 

Tirsdag 29. januar

KL. 9:00
 • Konference: Byudvikling i Fredericia

  Videnscenter for byudvikling Byens Ejendom afholder konference om fremtidig byudvikling i Fredericia. På talerstolen vil man blandt andet kunne opleve Fredericias borgmester, Jacob Bjerregaard. 

KL. 14:30
 • Samråd: Privat bostedskæde

  Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har kaldt børne- og socialminister Mai Mercado (K) i åbent samråd om privat den private bostedskæde Habitus.

Onsdag 30. januar

KL. 9:00
 • Konference: Hvordan indretter vi "byens gulv"?

  Hvordan skal vi indrette den del af vores by, der ligger under knæhøjde? Det er temaet for konferencen, Byens Gulv.

KL. 15:00
 • Temamøde: Udvikling af udsatte boligområder

  Statens Byggeforskningsinstitut afholder temamøde om udvikling af udsatte boligområder. Der er deltagelse af blandt andre borgmester Jørn Pedersen (V).

Februar 2019

Torsdag 7. februar

KL. 9:00
 • Konference: Frank Jensen møder Malmøs borgmester

  Overborgmester Frank Jensen (S) og Malmøs borgmester Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) holder et fælles oplæg.

Mandag 25. februar

KL. 10:00
 • Konference: By- og boligpolitik

  KL sætter med denne faglige konference fokus på, hvad regeringens nye ghettoudspil medfører af opgaver og muligheder. 

KL. 10:00
 • Konference: By- og boligpolitik

  KL afholder by- og boligpolitisk konference i lyset af regeringens ghettoudspil. Blandt andre deltager borgmester Michael Ziegler (K).

Marts 2019

Tirsdag 5. marts

KL. 9:00
 • Konference: Vedvarende energi og optimering af byg og ejendom

  Konference om de stigende krav til bygningers energiforbedringer, herunder solceller, jordvarme, luft-til-luft varme, grundvandsvarme, samt geotermisk energi.

Torsdag 7. marts

KL. 9:30
 • Altinget netværk: Nytænkning af ældreboliger

  Dagens møde i Altingets ældrenetværk sætter fokus på fremtidens ældreboliger. 

April 2019

Tirsdag 30. april

KL. 9:00
 • Konference: Boligbyggeri og boligmarkedet på Amager

Maj 2019

Søndag 26. maj

KL. 9:00
 • Valg til Europa-Parlamentet i Danmark

  Der afholdes valg til Europa-Parlamentet i Danmark, hvor der denne gang skal vælges 14 medlemmer fra Danmark.

Oktober 2019

Torsdag 10. oktober

KL. 9:00
 • Klimatopmøde: C40 Mayors Summit

  Klimatopmødet C40 Mayors Summit afholdes i år i København den 10. og 11. oktober 2019.