April 2019

Onsdag 24. april

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Husdyr" af Danmarks Statistik

  "Husdyr" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Industri, investeringsforventninger" af Danmarks Statistik

  "Industri, investeringsforventninger" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Tirsdag 23. april

KL. 13:00
 • Salen: Lov om social service med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger med videre, lov om leje af almene boliger og forskellige andre love (L 156).

KL. 13:00
 • Salen: Lov om byfornyelse og udvikling af byer (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (L 185).

KL. 13:00
 • Salen: Lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, ligningsloven og forskellige andre love (L 225).

Tirsdag 16. april

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Flytninger til og fra udlandet" af Danmarks Statistik

  "Flytninger til og fra udlandet" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Fredag 12. april

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Zoologiske anlæg og botaniske haver" af Danmarks Statistik

  "Zoologiske anlæg og botaniske haver" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Torsdag 11. april

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Forskning og udvikling" af Danmarks Statistik

  "Forskning og udvikling" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Onsdag 10. april

KL. 13:00
 • Salen: Mulighed for at undgå nedrivning af almene boliger i hårde ghettoområder (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om mulighed for at undgå nedrivning af almene boliger i hårde ghettoområder (B 97).

KL. 13:00
 • Salen: Lov om almene boliger med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om almene boliger med videre (L 214).

KL. 10:00
 • Deputation: Finans Danmark og Landdistrikternes Fællesråd besøger Udvalget for Landdistrikter og Øer

  Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer får besøg af Finans Danmark og Landdistrikternes Fællesråd vedrørende fortsat fremgang på ejendomsmarkedet i landdistrikterne.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Tvangsauktioner" af Danmarks Statistik

  "Tvangsauktioner" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Mandag 8. april

KL. 17:00
 • Debatmøde: Fredning af kulturmiljøer

  Hovedstadens Forskønnelse arrangerer debatmøde om byens truede kulturmiljøer, herunder de aktuelle affredninger af tre store områder i København samt om fredningsloven. 

Torsdag 4. april

KL. 10:00
 • Salen: Lov om sommerhuse og campering med videre med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering med videre, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og byggeloven (L 188).

Onsdag 3. april

KL. 9:00
 • Konference: Bæredygtigt byggeri og arkitektur

  Building green afholder to-dages konference om bæredygtig arkitektur og byggeri, FN's verdensmål, boligtendenser og teknologi.

Mandag 1. april

KL. 8:00
 • Udgivelse: "El- og naturgaspriser" af Danmarks Statistik

  "El- og naturgaspriser" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Marts 2019

Fredag 29. marts

KL. 10:00
 • Årsmøde: Statsministeren og partiformænd gæster Landdistrikternes Fællesråd

  Pressen inviteres til at overvære taler fra flere af landets partiformænd, når Landdistrikternes Fællesråd holder årsmøde i slutningen af marts. 

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Ejendomssalg" af Danmarks Statistik

  "Ejendomssalg" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Produktionsindeks for bygge og anlægssektoren" af Danmarks Statistik

  "Produktionsindeks for bygge og anlægssektoren" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Torsdag 28. marts

KL. 14:30
 • Deputation: Danske Studerendes Fællesråd besøger Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

  Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg får besøg af Danske Studerendes Fællesråd vedrørende L 188 (om udlejning af egen helårsbolig til ferie- og fritidsformål med videre).