4. oktober 2022 09:00 - 13:10
Konference: Udvikling af nedslidte ejendomme og konvertering til nye formål

Der er store muligheder for at tilføre en ejendom værdi gennem renovering, ombygning eller driftoptimering. Stadig flere invetorer og ejendomsudviklere specialiserer sig i optimering af ejendomme, hvor potentielet ikke udnyttes til fulde.

Byens Ejendom