By og Havn søger juridisk konsulent til Havneudvikling
Ønsker du at arbejde som havnemyndighed og med den strategiske udvikling af havnen i København, så læs videre. København vokser, og i 2030 vil 60.000 flere kunne kalde byen for hjem. By & Havn skaber og understøtter byudviklingen og udvikling af Københavns havn på en grøn og ansvarlig facon.

Københavns havn er byens vugge og fælles blå byrum, og havnen er i rivende udvikling. Målet er at skabe en levende og sikker havn for alle med en god balance af byliv med rekreative tilbud og kommercielle aktiviteter i tæt samarbejde med relevante partnere, brugere og interessenter. By & Havns aktiviteter skal bidrage til at levere løsninger på politisk vedtagne mål om 70 % reduktion i CO2-udledning, flere almene boliger og grøn omstilling af havnen. Løsningerne, vi leverer, rækker flere årtier ud i fremtiden - til glæde for nuværende og fremtidige københavnere, virksomheder og gæster i København. I de kommende år foretages store investeringer i og en grøn omstilling af erhvervshavnen samt udvikling i de rekreative aktiviteter i havnen. By og Havn har derfor etableret en havneudviklingsafdeling, som skal styrke havnemyndighedsopgaven og den strategiske indsats med udvikling af havnen. Havneudviklingsafdelingen søger til dette arbejde en juridisk konsulent. Dine opgaver By & Havn har myndighedsrolle og -ansvar i Københavns havn. Du bliver som juridisk konsulent vores juridiskfaglige anker inden for virksomhedens pligter og rettigheder i havnen, og du skal derfor yde faglig sparring til dine kolleger i afdelingen og i resten af virksomheden, ligesom du selvstændigt behandler sager og varetager opgaver inden for havneudvikling bredt set. Du får til opgave at skabe rammerne for høj faglighed i opgaveløsningen, herunder udvikle myndighedsbehandling samt udarbejde regler og rammer for havnen, og du vil skulle varetage styregruppebetjening, herunder udarbejdelse af sagsfremstillinger etc. Du vil indgå i afdelingens opgaver med varetagelse af havnestrategiudvikling og -implementering, herunder implementering af havnestrategien "Det blå byrum" i tæt samarbejde med andre afdelinger i By & Havn, Københavns Kommune, eksterne interessenter og organisationer, ligesom du vil indgå i afdelingens opgaver med varetagelse af selskabets planlægningsopgaver vedrørende havnen, som balancerer hensynet til et hastigt voksende rekreativt havnemiljø med en naturlig udvikling af erhvervshavnen og havnerelaterede erhvervsaktiviteter. Du vil også bidrage i afdelingens arbejde med sikkerhed i og omkring havnen i samarbejde med andre myndigheder og interessenter. Din uddannelse og dine erfaringer Du er uddannet cand.jur. eller lignende. Du er god til at sætte dig ind i komplekse tværfaglige problemstillinger og evner at gå i dybden uden at miste overblikket og helhedsperspektivet. Du har kendskab til offentlige regelsæt og myndighedsbehandling, og har erfaring med kvalitetsudvikling heraf. Det er en fordel, hvis du har erfaring med havnemyndigheds- og/eller ejendomsområdet. Du trives i en rolle som fagligt anker i en hverdag, hvor opgaverne sjældent er ens - og hvor der ofte opstår nye problemstillinger, der kræver en løsningsorienteret tilgang. Du er initiativrig og tager selvstændigt ansvar for kvalitet i opgaveløsningen. Du kan spænde fra konkret sagsbehandling til komplekse opgaver, som kræver koordinering, procesledelse og organisering. Du har opnået gode resultater ved at arbejde i tværfagligt samarbejde. Berøringsfladen såvel internt som eksternt er bred og omfattende, fra borgere og foreninger til større organisationer, erhvervslivet og andre myndigheder, og stillingen kræver evnen til klar og troværdig kommunikation både mundtligt og skriftligt. Vi tilbyder
  • Et selvstændigt og spændende job i en attraktiv virksomhed, hvor du får mulighed for at arbejde med flere berøringsflader i organisationen og med By & Havns mange interessenter.
  • En god balance mellem arbejde og fritid samt et arbejdsmiljø med en uformel og respektfuld omgangstone.
  • Mulighed for hjemmearbejde og fleksibilitet.
Om By & Havn Du vil møde en kultur, som er præget af et uformelt arbejdsmiljø, hvor der lægges vægt på en god og respektfuld omgangstone og et stærkt tværfagligt samarbejde på tværs af organisationen, og med fredagsmorgenmad og fællessang. By & Havn tilbyder også en række personalegoder, som bidrager positivt til medarbejdernes hverdag, ligesom der er fokus på at udvikle og fastholde virksomhedens medarbejdere. Du får din daglige gang i vores smukke historiske bygning med nyistandsatte kontorer, Nordre Toldbod 7 1259 København K, der ligger med udsigt til Kastellet og hele havnefronten. Yderligere oplysninger Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt havneudviklingschef Mette Odgaard Mylin på 2912 3488. By & Havn opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge. Ansøgningsfristen er onsdag den 5. april 2023 kl. 23.59. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden.
Om By & Havn

By & Havn udvikler nye områder i København og driver Københavns havn. Når vi udvikler byen, planlægger vi fremtiden i samspil med københavnerne. Ambitionen er, at skabe en sund, bæredygtig og sammenhængende by af høj arkitektonisk kvalitet, der i respekt for sin fortid skaber rammer for fællesskaber, et godt liv og en levende havn. Ved at udvikle og sælge arealer i København og drive havnen, finansierer selskabet offentlig infrastruktur, der gør det lettere og mere bæredygtigt at være københavner.

By & Havn beskæftiger ca. 150 medarbejdere herunder bl.a. økonomer, jurister, byplanlæggere, ingeniører, maritime medarbejere, ejendomsinspektører, kontormedarbejdere og specialarbejdere, som udfører drift og vedligehold i selskabets udviklingsområder og i Københavns havn.
Læs mere her www.byoghavn.dk


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00