Bystrateg til Landsbyggefonden
Har du en baggrund inden for byplanlægning, bysociologi eller lign., som du vil sætte i spil hos en stor samfundsaktør? Er du dygtig til at håndtere mange interne og eksterne aktører i bystrategiske indsatser? Så læs med om jobbet i Landsbyggefondens Bystrategiske team, hvor du selv er med til at forme denne nyoprettede stilling og udvikle de relevante arbejdsprocesser.

Bystrategisk team Det bystrategiske team i Landsbyggefonden er et ungt og forholdsvist nyt team i Landsbyggefonden. Teamet består af tre udadvendte samfundsvidenskabelige personer; den bystrategiske chef, en konsulent og en studentermedhjælper. I teamet støtter vi hinanden og arbejder sammen om både fælles og individuelle opgaver. Sparring og gode råd fra kollegaer kan man altid få - og det er særligt vigtigt, da en del af arbejdsopgaverne udføres selvstændigt. I dagligdagen taler vi om stort og småt, men værdsætter også den faglige fordybelse. "Jeg er glad for at gå på arbejde, da jeg har venlige og opmærksomme kollegaer omkring mig. For mig er det vigtigt, at der er plads til gode faglige såvel som sociale snakke, og det er der bestemt rum for både i og på tværs af afdelingerne i Landsbyggefonden." Marika, konsulent i det bystrategiske team Om stillingen Vi tilbyder et spændende job i en travl organisation med stor fleksibilitet og højt til loftet, hvor du selv tager ansvar for dine opgaver og følger dem helt til dørs - naturligvis med faglig støtte fra dygtige og engagerede kollegaer med forskellige fagligheder. Som konsulent i vores bystrategiske team vil du få en central rolle i arbejdet med at koordinere, planlægge, prioritere og fremdrive bystrategiske sager både internt i vores organisation og eksternt med en lang række samarbejdspartnere. Du skal både trives i at agere som projektleder for forskellige projekter i fonden og som vejleder for boligorganisationer og kommuner når der skal navigeres i komplekse områdeomdannelser. Du kommer til at arbejde tæt sammen med dine kollegaer i det bystrategiske team og med vores øvrige kollegaer i andre afdelinger i Landsbyggefonden. Du bliver en nøgleperson i udviklingen af bystrategiske arbejdsgange i Landsbyggefonden. Dine primære arbejdsopgaver vil være:
 • Koordinering, planlægning, prioritering og fremdrift af bystrategiske sager såvel internt som eksternt.
 • Udvikling af bystrategiske arbejdsgange, standarder mv. til løsning af teamets opgaver.
 • Bidrage aktivt til udviklingen og understøttelsen af samarbejdet på tværs af afdelingerne i Landsbyggefonden.
 • Levere indhold til arrangementer med bystrategisk sigte.
Dine kvalifikationer:
 • Relevant uddannelsesbaggrund inden for byplanlægning, bysociologi, landsarkitektur eller lignende.
 • Erfaring med at facilitere tidlig dialog i byudviklingsprojekter, herunder mødefacilitering med mange aktører med forskellige interesser.
 • Erfaring med projektledelse og koordinering af større projekter.
 • Erfaring og forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation.
 • Indgående kendskab til byudvikling og det brede aktørfelt.
 • Udadvendt og imødekommende person samtidigt med at du også kan fordybe i bystrategiske "sager".
 • Du evner at arbejde i et team og bygge relationer på tværs af organisationen.
 • Du er proaktiv, løsningsorienteret og med en struktureret tilgang til opgaverne.
Løn og ansættelsesvilkår Ansættelsesstedet er i København på Studiestræde 50, 1554 København, men der vil være mulighed for hjemmearbejdsdage. Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst. Baggrund Landsbyggefonden bidrager til støtte af den almene boligsektor gennem fysiske, sociale og økonomiske støtteordninger, data- og viden samt helhedsorienteret og bystrategisk udvikling. Landsbyggefonden er med andre ord med til at sikre gode boliger, boligområder og byer i hele Danmark, selvfølgelig med særlig fokus på den mere end én million mennesker der bor i almene boliger. Landsbyggefondens 'Afdeling for Renovering og Byudvikling' er ansvarlig for Landsbyggefondens bystrategiske samarbejde med boligorganisationer, kommuner og andre parter. Afdelingen varetager sagsbehandlingen vedrørende renoveringssager, driftsstøtte og huslejestøtte, og yder sekretariatsmæssig bistand til bestyrelse og direktion. Det bystrategiske teams rolle er at udvikle og implementere fondens bystrategiske tilgang. Det sker ved at understøtte de interne og eksterne rammer for, at indsatser og finansieringer kobles på tværs af støtteordninger og aktører samt bidrage til, at der sker en bystrategisk udvikling af almene boligområder tæt koblet til byen omkring. Ansøgning og mere information Hvis du kan se dig selv i ovenstående stilling så send en ansøgning samt CV. Ansøgningsfrist 24. november 2023. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Tiltrædelsesdato 1. februar 2023. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere til at søge stillingen, uanset køn, alder, etnicitet, politisk og religiøs overbevisning. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at skrive eller ringe til Anita Pedersen, Bystrategisk chef på 2096 5529 eller Björn Emil Härtel Jensen, Afdelingschef på 2523 4140.
Landsbyggefondens formål er at understøtte en strategisk udvikling af landets by- og boligområder gennem forskellige tilskuds- og låneordninger, ved at facilitere nyskabende samarbejder med aktører i og udenfor sektoren og ved at stille viden, data og digitale redskaber til rådighed.

Fonden er en hjørnesten i den danske selvfinansieringsmodel – hvor den almene sektor gennem indbetalinger til fonden er med til at styrke boliglivet i landets almene boligafdelinger.

Desuden producerer fonden analyser af udviklingen i den almene boligsektor samt driver platforme for formidling og styring.

Læs mere om landsbyggefonden på www.lbf.dk eller find os på Linkedin her.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00