Centerchef til Bygninger og Energi, Center for Facility Management i Bygningsstyrelsen
Har du sans for at optimere processer, og motiveres du af at skabe arbejdsglæde? Vil du være med til at strukturere et område, som går på tværs af serviceydelser og fagligheder og omfatter mere end 4 mio. m2 ejendomme? Vil du understøtte, at Bygningsstyrelsen leverer attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser, mere effektivt og professionelt, end hvis kunderne selv havde ansvaret? Så er du måske vores kommende centerchef til Bygninger og Energi i Bygningsstyrelsen.

Bygningsstyrelsen er ejendomsvirksomhed og bygherre for staten og universiteterne og har ansvaret for at levere attraktive og bæredygtige arbejdspladser til vores statslige kunder. Bygningsstyrelsens kompetencer inden for service og drift af både hard og soft facility management (FM) er samlet i Center for Facility Management, som står for drift, vedligehold og service af statens ejendomme. Centeret er organiseret i tre områder, og du vil som vores nye centerchef blive ansvarlig for området Bygninger og Energi. Om jobbet I stillingen vil du få ansvar for at skabe rammer og finde løsninger på tværs af dit område, og du vil spille en central rolle i Bygningsstyrelsens arbejde med at sikre teknisk ejendomsdrift og vedligehold af statens ejendomme. Det vil du gøre gennem ledelse af tre teamledere med uddelegeret personaleledelse af ca. 30 medarbejdere fordelt i tre teams. Det ene team har fokus på den daglige drift og det akutte vedligehold på hard FM-området, mens det andet team er eksperter på teknik og energi, implementerer energitiltag samt understøtter det øvrige BYGST med teknisk ekspertise. Det tredje team gennemfører vedligeholdelsessyn, der er primære data til Bygningsstyrelsens strategiske planlægning af vedligeholdelse, ind- og fraflytning samt koordinering af vedligehold på universitetsområdet. De øvrige områder i Centeret er Daglig Drift, der sikrer den daglige drift af Statens Facility Management for vores statslige kunder samt Styring og Udvikling, der bl.a. understøtter hele centeret med strategisk og juridisk kontraktstyring, (gen)udbud, udvikling af processer, arbejdsgange og digitalisering på tværs af centeret samt understøtter med organisering af data på tværs af centeret. Du vil indgå i centerledelsen i centeret bestående af de to øvrige centerchefer samt den ansvarlige vicedirektør for Facility Management, der vil være din personaleleder. Vi samarbejder og bidrager fagligt på tværs af hinandens områder. Vi lægger vægt på et tillidsbaseret og åbent samarbejde, hvor vi tager fælles ansvar for udviklingen og driften af centeret og bidrager til realiseringen af Bygningsstyrelsens strategiske pejlemærker. Vores forventninger til dig Du skaber resultater gennem dit personlige lederskab, hvor du inddrager interessenter, sikrer høj faglighed og klare rammer. Vi lægger vægt på, at du arbejder struktureret, sikrer løbende erfaringsopsamling og optimering af forretningsprocesser, samt at du har særdeles gode samarbejdsevner. Den rette kandidat er et autentisk menneske, som forstår at forene Bygningsstyrelsens ledelsesværdier om tillid, helhedssyn, ambition og ordentlighed i sit lederskab. Du kommer til at indgå i Bygningsstyrelsens ledelsesgruppe, og vi forventer, at du varetager tværgående opgaver og påtager dig et tværgående ledelsesansvar for at løse styrelsens opgaver samt deltager i det ledelsesmæssige arbejde og udvikling på tværs. Vi forventer, at du har en akademisk baggrund samt et solidt kendskab til offentlig administration. Da hovedparten af opgaverne i søjlen, Bygninger og Energi, oftest omhandler byggetekniske problemstillinger vil det være en fordel med kendskab til området, men ikke en afgørende forventning. Den rette kandidat vil derudover have kompetencer, erfaringer og dokumenterede resultater inden for flere af følgende områder:
 • Ambitiøse og strategiske forandringsprocesser
 • Ledelse af medarbejdere - og gerne ledelse af ledere
 • Leverandørsamarbejde
 • Kundesamarbejde
 • Det tekniske område
Som person forventer vi, at du:
 • Er en tydelig kommunikator
 • Er i stand til at sikre transparente beslutningsprocesser
 • Kan skabe resultater i centeret gennem dialog og medinddragelse
 • Kan indhente input og sparring fra de rigtige personer på de rigtige tidspunkter.
 • Kan udvikle teamledere og medarbejdere samt skabe motivation og trivsel
 • Er en beslutningsdygtig leder, der kan navigere i høj kompleksitet og bevare overblikket i pressede situationer
Ansættelsesvilkår Stillingen er klassificeret i lønramme 37 og indplaceres i løngruppe 1. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter principperne og rammerne i rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen ønskes besat på åremål på overenskomstvilkår. Vi forestiller os en årlig løn inkl. pension på 1-1,1 mio. kr. årligt inklusiv pension. Bygningsstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet, og dit ansættelsesområde vil derfor være ministeriet med tilhørende styrelser. Dit arbejdssted vil være på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København V. I Bygningsstyrelsen arbejder vi aktivitetsbaseret. Vi har valgt den aktivitetsbaserede indretning og en positiv tilgang til delvis hjemmearbejde, fordi vi ønsker at styrke vores samarbejde og videndeling, skabe bedre mulighed for fordybelse samt understøtte et godt arbejdsmiljø med høj trivsel og fleksibilitet i hverdagen. Du kan læse mere om det HER. Ansøgning og kontakt Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Mette Balling Lisby på tlf. 4170 1322. Send os din ansøgning, CV og eksamenspapirer senest den 3. december 2023. Du søger stillingen ved at gå ind på www.bygst.dk/job/ eller via knappen “Søg dette job" her på siden. Vi holder 1. runde af samtaler den 8. og 11. december, og kandidater til 2. runde skal være indstillede på at gennemføre testforløb med person- og logikanalyse gennem Statens Center for Rekrutteringstest i perioden 11. - 13. december. Vi forventer at afslutte rekrutteringsprocessen inden udgangen af december måned med henblik på tiltrædelse pr. 1. februar 2024. Om Bygningsstyrelsen Bygningsstyrelsen er ejendomsvirksomhed og bygherre for staten og universiteterne. Vi har ansvar for at levere attraktive, bæredygtige og veldrevne arbejdspladser, så vores kunder - universiteterne, politiet, domstolene og centraladministrationen - kan koncentrere sig om kerneopgaverne. Vil du læse mere om, hvem vi er, og hvad vi gør, kan du gøre det HER, og du kan ligeledes læse om vores medarbejderes karrierehistorier HER.
Bygningsstyrelsen er statens største ejendomsvirksomhed og bygherre. Vi leverer arbejdspladser til statslige institutioner og fysiske rammer til universiteter. Mangfoldighed er et aktiv, som vi bruger i vores hverdag for at løse vores opgaver. Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, etnicitet eller religion til at søge.

Læs mere om Bygningsstyrelsen her.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00