Chef til Facility Management på Københavns Professionshøjskole
Er du en erfaren chef med udsyn, overblik og gode samarbejdsevner, og har du lyst til at bidrage til at skabe sammenhængende drift og udvikling af en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner? Så søg stillingen som chef for Facility Management på Københavns Professionshøjskole (KP).

Som chef for Facility Management får du en vigtig rolle i at skabe veldrevne og inspirerende campusmiljøer, som vores studerende og medarbejdere føler sig hjemme i og let kan navigere rundt på. Du bliver chef for et ledelsesteam på 4 ledere og ca. 85 medarbejdere. Facility Management spænder bredt fagligt fra bygningsdrift til frontservice og byggeprojekter. Din opgave bliver at sætte retning for:
  • Vedligeholdelse og udvikling af KP's bygninger og faciliteter. Vi ønsker tydelig planlægning, klare fælles rammer på tværs af lokationer og fokus på bæredygtige campusser
  • Effektiv udnyttelse og fremtidssikring af vores bygningsmasse. Vi står overfor en fortætning og modernisering af vores bygningsmasse gennem mere effektiv anvendelse, bygningsafhændelse og ombygninger. Samtidig ønsker vi at udvikle campusmiljøer, der emmer af studieliv og professionsfaglig identitet
  • Videreudvikling af vores servicekultur. Vi ønsker at vores studerende og kollegaer oplever en god og sammenhængende service på tværs af KP.
Kvalifikationer Du skal kunne samle dit lederteam, lede gennem dine ledere og sikre en fælles retning for hele afdelingen i tæt samspil med det øvrige ressourceområde og det samlede KP. Det er vigtigt for os, at du kan sikre en koordineret og helhedsorienteret styring af Facility Management med særlig fokus på de strategiske og taktiske opgaver. Du behøver ikke at have indgående kendskab til de operationelle opgaver inden for Facility Management, men du skal have forståelse for kompleksiteten i bygningsdrift. Du skal desuden have solid ledelseserfaring, gerne med ledelse af ledere. Derudover er det vigtigt, at du:
  • kan drive udviklingen af en fremtidssikring af vores bygningsmasse
  • har forståelse for økonomisk planlægning og styring og kan "lede opad"
  • kan understøtte og videreudvikle en servicekultur, hvor der arbejdes i driftsfællesskaber på tværs af enheder og afdelinger
  • er en dygtig kommunikator - mundtligt såvel som skriftligt
  • er en synlig og anerkendende chef, der kan motivere dine medarbejdere
  • er god til at skabe relationer og samarbejde på tværs af hele organisationen.
På KP er ambitionen, at ledelse udøves professionelt med udgangspunkt i det fælles ledelsesgrundlag, så alle medarbejdere på KP oplever ledelse, der udvikler og understøtter deres arbejde. Det er derfor vigtigt, at du kan se dig selv i vores 6 ledelsesprincipper og har interesse for at udfolde din ledelsesopgave i denne ramme. Om Facility Management og Ressourceområdet Facility Management har til opgave at drive, vedligeholde og udvikle KP's bygninger samt supportere KP's studerende og ansatte. Vi har aktuelt ca. 140.000 m2. fordelt på 8 lokationer. Facility Management har også ansvaret for beredskab og sikkerhed samt for større servicekontrakter på bl.a. rengøring og kantinedrift. Afdelingen er organiseret i 4 enheder med ansvar for henholdsvis campusdrift, frontservice og udvikling. Facility Management udgør sammen med HR, Økonomi, IT og Studieservice Ressourceområdet. I Ressourceområdet arbejder vi på - i tæt samarbejde med uddannelserne - at skabe sammenhængende rammer for fremragende undervisning. Vores fokus er således først og fremmest på helheden fremfor de enkelte afdelinger. Du vil indgå i et tværgående arbejdsfællesskab med de øvrige chefer og direktøren for Ressourceområdet. Løn- og ansættelsesvilkår Du bliver ansat som chef for Facility Management med start den 1. februar 2024 eller snarest derefter. Ansættelse og aflønning sker som udgangspunkt efter aftale om Ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Stillingen er en fast stilling uden højeste arbejdstid. Arbejdspladsen er beliggende på Humletorvet 3, 1799, København V. Vil du vide mere? Københavns Professionshøjskole vil bidrage til udviklingen af det danske samfund, dets velfærd og velstand, kultur og demokrati. Det gør vi ved at sætte nye standarder for professionsbacheloruddannelse, for videreuddannelse og for praksisnær forskning og udvikling. Det kræver ikke alene god, men fremragende undervisning. Læs mere om Københavns Professionshøjskole og vores strategiske retning 'Fælles om fremragende undervisning' på www.kp.dk og om KP som arbejdsplads. For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret rektor Søren Erichsen på tlf.: +45 5163 2550​​. Interesseret? Send din ansøgning og CV senest den 5. december 2023. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Vi forventer at afholde samtaler i uge 50-51. Der vil indgå personlighedstest i forbindelse med samtalerne. Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.
Københavns Professionshøjskole udvikler ledere og organisationer helt tæt på kerneopgaven.
• Vi har 30-års erfaring med kompetenceudvikling af offentlige ledere.
• Vi samarbejder med kommuner og offentlige organisationer på alle niveauer.
• Vi er specialister i at løfte velfærdssektorens ledere og organisationer.
• Vi skaber skræddersyede indsatser i dialogen med jer.
• Vi forsker for at få ny viden og forstå velfærdsprofessionernes problemstillinger mhp. mulige løsninger

Læs mere her.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00