Kredskonsulent hos BL – Danmarks Almene Boliger (Jylland)
Vil du spille en afgørende rolle i udviklingen af BL's tværgående kredsarbejde? Som kredskonsulent i BL - Danmarks Almene Boliger får du en stor betydning for samarbejdet mellem almene boligorganisationer, kommuner og civilsamfund - og dermed vores velfærdssamfund.

BL er interesse- og brancheorganisation for de almene boligorganisationer i Danmark. Vi søger en konsulent til betjening af nogle vores jyske kredse - med udgangspunkt i vores moderne og hyggelige kontor på Aarhus Ø. Vil du arbejde i en større sags tjeneste? Til BL's kredsafdeling med base på kontoret i Aarhus søger vi en konsulent, der med engagement, åbenhed og selvstændighed vil arbejde med udviklingen i den almene boligsektor som en velfærdsaktør på tværs af boligorganisationer, kommuner m.fl. Her får du mulighed for at arbejde i en stor sags tjeneste og gøre en forskel for mennesker og deres liv i boligområderne - og samtidig blive en del af en attraktiv arbejdsplads med god personalepleje, fællesskab og hjælpsomhed. Som kredskonsulent indgår du i et team af 5 fagligt stærke kredskonsulenter, og du bliver en vigtig del af BL's politiske arbejde, der foregår lokalt i 11 kredse på tværs af alle landets kommuner. I samarbejde med dine kolleger i teamet (nogle i Aarhus, nogle i København) bliver du ansvarlig for den politiske interessevaretagelse og kommunesamarbejde - og specifikt for betjening af bestyrelser og repræsentantskaber i udvalgte kredse i Jylland. Derfor skal du også være god til at opbygge og vedligeholde stærke relationer til medlemmer og samarbejdspartnere. Sekretariatsbetjening - og god energi En af dine primære opgaver bliver at bistå kredsbestyrelser og repræsentantskaber med planlægning, afvikling og opfølgning på møder, valg og konferencer. Du skal derfor trives med mødeafvikling, der kræver politisk forståelse, analyse og formidlingsevner. Men hvor referater og opsamling også er en del af jobbet. Struktur er selvfølgelig vigtigt, men det er også afgørende, at du er imødekommende, har humor og udstråler god energi. Du skal være indstillet på, at en hel del møder vil ligge i de sene eftermiddagstimer og aftener samt enkelte weekender. Men der er også gode muligheder for at tilpasse en del af arbejdet fleksibelt. Endvidere skal du sikre et tæt tværgående samarbejde og gensidig formidling af viden og politiske budskaber mellem boligorganisationerne og BL. Du skal også deltage i udarbejdelse af høringssvar samt deltage i forhandling af fælles aftaler med kommuner, virksomheder og offentlige myndigheder, fx om at arbejde for den blandede by og med anvisning- og udlejning. Endvidere skal du bidrage til projekt- og udviklingsarbejde i kredsene og internt i BL. Tillidsvækkende og struktureret konsulent med politisk tæft Vi forventer, at du har en relevant videregående uddannelse og er vant til at begå dig i en politisk ledet organisation. Du har god indsigt i kommunale og administrative processer, og du har interesse i den politiske agenda. Har du endda indsigt i den almene sektor, er det et plus. Det kan også være fra arbejde for en anden medlemsorganisation eller erfaring fra frivilligarbejde. Som person er du udadvendt, glad, relationsskabende og tillidsvækkende, og du er vant til at skabe et solidt netværk og samarbejde med mange forskellige aktører. Med dine stærke kommunikative evner - både mundtligt og skriftligt - formår du at få dine budskaber klart og tydeligt igennem på alle organisatoriske niveauer Du er heller ikke ubekendt med at facilitere et punkt på fx et seminar. Du er både diplomatisk og struktureret, du tør tage ordet og lede en forsamling, bevarer overblikket og formår at eksekvere på aftalte deadlines. Du skal være fleksibel og trives med at arbejde selvstændigt både hjemmefra og hos vores medlemmer i kredsene, men vil naturligvis have fast sparring og samarbejde med resten af teamet og kollegaerne i BL med dage på kontoret, primært i Aarhus. Det er en fordel at have bil, da en del af dit arbejde vil foregå lokalt hos medlemmerne i kredsene. I særlige tilfælde også på vores hovedkontor i det centrale København. Spørgsmål til stillingen kan rettes til afdelingschef i BL, Maria Frey Fletting på 3035 9554 eller [email protected]. Du kan læse mere om BL's kredse her: BL's 11 kredse Vi rekrutterer løbende til denne stilling. Så tøv ikke med at uploade dit CV og en kortere motiveret ansøgning, hvis denne stilling er relevant for dig. Alle henvendelser behandles fortroligt. Ansættelsesstart er hurtigst muligt. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere til at søge stillingen, uanset køn, alder, etnicitet, politisk og religiøs overbevisning. BL behandler personoplysninger i forbindelse med rekruttering. Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger her.
BL – Danmarks Almene Boliger
BL - Danmarks Almene Boliger er interesse- og brancheorganisation for de almene boligorganisationer, hvor der bor en million mennesker. BL arbejder for deres medlemmers interesser ved at søge indflydelse på den almene boligsektors udvikling både økonomisk, teknisk og socialt. Det politiske arbejde foregår nationalt i forhold til Christiansborg og Folketingets politikere og lokalt i 11 kredse på tværs af alle landets kommuner. Endvidere arbejdes internationalt med interessevaretagelsen gennem BL’s formandsskab i Housing Europe og i NBO Housing Nordic. Læs mere her: www.bl.dk.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00