Mindeord: Fhv. direktør i Byfornyelse Danmark Niels Andersen (76)

Forhenværende direktør i Byfornyelse Danmark, Niels Andersen, er død, 76 år. Han kæmpede i mange år en brav kamp for at løfte boligernes kvalitet, skriver direktør i Realdania, Jesper Nygård.

Niels Andersen er død, 76 år gammel. Her er han fotograferet i 2005, mens han var direktør i Byfornyelse Danmark.
Niels Andersen er død, 76 år gammel. Her er han fotograferet i 2005, mens han var direktør i Byfornyelse Danmark.Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Jesper Nygård

Niels Andersen er efter længere tids sygdom afgået ved døden. Niels blev 76 år gammel.

Boligpolitik, levevilkår og byfornyelse gennem renovering var gennem et langt liv Niels’ store fokus. Han kæmpede mod den traditionelle sanering og havde fokus på at bevare bygningshistoriske værdier, samtidig med at de nyrenoverede boliger skulle kunne betales af mennesker med almindelige indkomster.

Det første – det med at være mod sanering – førte til betydelig uenighed og mange diskussioner mellem Niels og forhenværende overborgmester Egon Weidekamp. Det andet – fokus på renovering og istandsættelse – førte til mange diskussioner med boligministeriet, kommunerne og offentlige om omkostninger ved byfornyelsen.

Men Niels kæmpede en brav kamp i mange år for at styrke livskvaliteten gennem en højere boligkvalitet.

Tusindvis af familier og boliger centralvarme fremfor petroleum og fik toilet og bad i boligen fremfor i kælderen eller i gården. For eksempel Vesterbro i København og Christiansfeld i det sønderjyske samt boliger i bymidterne i hele Danmark har i den grad fået nyt liv som følge af byfornyelsen.

Niels blev uddannet som cand.polit. i starten af 1970’erne og blev ansat i det daværende boligministerium – og blev få år senere kontorchef. Med fagligt fokus på byfornyelsen. Og han fik ansvaret for og var hovedarkitekten bag den meget ambitiøse og enestående byfornyelseslovgivning, der erstattede saneringslovgivningen.

I 1985 blev han ansat som administrerende direktør i Byfornyelse Danmark, der som den største aktør på det marked stod for at implementere Byfornyelseslovgivningen i virkeligheden sammen med kommunerne, bygningsejere, rådgivere og entreprenører. Her var han administrerende direktør i mere end 20 år, indtil fusionen med Kuben i slutningen af 2000’erne medførte en ny selskabskonstruktion.

Byfornyelsen har altid givet meget debat. Skal man rive ned eller bevare. Skal man genhuse eller bliver under renovering. Skal byens kvaliteter udvikles eller skal udskiftes. Skal beboerne kunne blive eller skulle også de udskiftes.

Niels var håndfast og dedikeret for at få det hele til at gå op. Og han stillede altid op til diskussioner og debatter. Niels var stædig, vedholdende og jeg tror, at man i overført betydning kan se hans tandsæt i mange mødeborde – fordi han bed sig fast og ikke sådan lige gav sig.

Sammen med forhenværende departementschef Ole Zacchi og forhenværende administrerende direktør i Boligselskabernes Landsforening Gert Nielsen er Niels Andersen en af de mest betydningsfulde enkeltpersoner i dansk boligpolitik i en hel generation fra midten af 1980’erne.

Niels havde et stort og varmt socialt hjerte, der også betød et betydeligt engagement i blandt andet Askovgårdens arbejde, hvor man i flere år var formand, Mændenes Hjem, hvor han i en årrække var næstformand, og i det grønlandske boligselskab INI.

Niels’ engagement og røde hjerte kom næppe ud af det blå – han var nemlig søn af forhenværende folketingsmedlem K.B. Andersen (S).

Niels efterlader sig to voksne døtre, deres familier og børnebørn.

Æret være Niels’ minde.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00