Dybvad: Jeg mener ikke, at huslejen for en almen ældre- eller plejebolig generelt er urimelig.