Mogensen: Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget et fredningsforslag for Holckenhus