Ole Birk: Lejers retsstilling ændres ikke ved udlejers konkurs