Lilleholt: Der kan ikke gives dispensation fra opsætning af fjernaflæste elmålere